Personlig assistance

Share
Personlig assistance

Personlig assistance er en praktisk hjælp på jobbet, der skal være med til at sikre at erhvervsaktive personer med et handicap får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. Visse opgaver kan være vanskelige at klare. I mange arbejdssituationer kan der kompenseres for dette med en personlig assistent.

Personlig assistance kan søges af personer med funktionsnedsættelse, som :

  • søger ansættelse eller er ansat i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,
  • søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
  • søger ansættelse eller er ansat i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
  • deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
  • påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændige erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked.

Tilskuddet til personlig assistance kan først ydes, når den pågældende er i erhverv.

 

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 727 af 07.07.2009, Kapitel 3 om kompensation til handicappede i erhverv.