december 22, 2011

Penicillin som ørebeskyttelse

Share

Penicillin som ørebeskyttelse

Forsøg med mus viser, at antibiotika i små doser kan have en beskyttende effekt på hørelsen. Indtil videre dog kun på mus.

Det er almindelig udbredt viden, at brugen af antibiotika kan have en negativ effekt på hørelsen. Derfor er det ganske opsigtsvækkende, at amerikanske forskere nu har fundet eksempler på det modsatte ved forsøg på mus.

Den type antibiotika, der oftest bliver brugt, når især børn skal behandles med penicillin, hedder gentacimin, fordi det beskytter mod en lang række bakterier og samtidig er en af de mildeste former for antibiotika. Men gentacimin kan være medvirkende årsag til høretab - især i forbindelse med støjpåvirkning. Småbørn er særligt sårbare overfor risikoen for høretab.
Forsøgene på mus viser, at stoffet kanamycin (der minder meget om gentacimin) paradoksalt nok beskytter hørelsen, når det det gives i små doser til meget unge mus.

Ligesom mennesker er mus mest sårbare i deres første levemåned. 20 – 30 dage gamle mus fik derfor indsprøjtet små doser kanamycin to gange dagligt i 11 dage. Derefter blev de udsat for en støjpåvirkning på 110dB i et halvt minut.
Til forskerne overraskelse viste det sig, at de små doser kanamycin havde en beskyttende virkning på musenes hørelse. En virkning, der holdt sig i op til to døgn efter den sidste indsprøjtning.

Museører er en velafprøvet model for menneskeører fordi anatomien i det indre øre er ens, og mønstrene for alders-, -støj og medicinbetingede høretab er ens hos mus og mennesker.

Kilde: www.hear-it.org