Pas på din hørelse

Share

Der er en række meget enkle forholdsregler for at undgå støj i hverdagen:

  • Tænk over lydniveauet i dagligdagen. Vær opmærksom på lydniveauet i tv, stereoanlæg eller discman - især, hvis du bruger hovedtelefoner.
  • Vær opmærksom på dine reaktioner. Føles lyd ubehagelig eller får du en ringetone eller susen i ørerne er det en advarsel om, at dine ørers grænse er nået, og at du bør fjerne dig fra støjkilden.
  • Brugørepropper, hvis du er til rockkoncert eller på diskotek. Lad være med at stille dig for tæt på højtalere. Tag en pause fra lyden af og til.
  • Vær forsigtig med bilradioen. Det er ofte fristende at skrue for højt op for at overdøve motorlarmen.
  • Brugørepropper, når du arbejder med støjende maskiner derhjemme, f.eks. plæneklipper, boremaskine, stiksav el. lign.
  • Vær opmærksom på din arbejdsplads. Tal med din tillidsmand eller sikkerhedsrepræsentant, hvis der er unødig støj eller maskiner, der generer. Brugørepropper eller andet høreværn, hvis lydniveauet er over 85 dB - eller hvis du synes, lyden er for høj.