december 23, 2011

Pædagoger nødt til at bruge høreværn

Share

Pædagoger nødt til at bruge høreværn

Flere og flere pædagoger i børneinstitutioner bruger høreværn når de er på arbejde. For mange børn på for lidt plads og dårlig akustik gør støjen uudholdelig. Læger er bekymrede for børnenes velbefindende.

Et stigende antal pædagoger i børnehaver og vuggestuer får lavet små, personligehøreværn, som de bruger, når de er på arbejde. Der er ikke tale om store industrihøreværn, men om formstøbte ørepropper, der lægger en dæmper på larmen ved at lade almindelig lyd slippe igennem og lukke høj støj ude.

Støj fra skrigende børn er et stort problem for mange pædagoger, og det kan medføre træthed,tinnitus oghøreskader, ligesom det kan give hovedpine og stress.

I en børnehave i Storvorde ved Aalborg, har alle i personalegruppen fået høreværn. De kommer på i situationer med spidsbelastning; fx når der er mange børn i samme lokale om vinteren, eller når børnene skal have deres overtøj af eller på i garderoben.
"Konsekvenserne af støjen er, at vi bliver irritable og irettesætter børnene, og at vi bliver trætte i hovedet. Høreværnene bruges som forebyggelse, så vi undgår at få høreskader om 10 til 15 år," siger Karin Vestergaard, der er miljømedarbejder i børnehaven
Halvdelen af udgifterne til høreværnene blev for et par år siden betalt af den tidligere kommune.

Overlæge på høreklinikken i Odens, Henrik Bo Poulsen, mener at det er grotesk at lydniveauet kan være så højt, at pædagogerne tvinges til at bruge høreværn. Og han er bekymret for børnene.
"Børnene er mere følsomme, og det er ikke sundt for dem, hvis de skal gå i en konstant baggrundsstøj. Nogle børn bliver mere støjende, mens andre isolerer sig mere," siger han.

Børnehaven i Storvorde har gjort en række andre tiltag for at dæmpe støjen; de har sat lydabsorberende plader i loftet, sat filtdupper under stolene, byttet plastikkurve ud med fletkurve og sat en støjmåler op, der lyser gult og rødt, når støjen er for høj.

Kilde: Fagbladet Børn & Unge 01/2008