Otosklerose

Share

Otosklerose er et konduktivt høretab, der intet har med sygdommen sclerose at gøre.
Ved otosklerose er stigbøjlen i mellemøret vokset fast i det ovale vindue.

I mange tilfælde kan otosklerose afhjælpes med operation, hvor man enten 'renser' stigbøjlen eller udskifter den med en ny, kunstig knogle.
I mange tilfælde vil operationen derefter give en stort set normal hørelse.
Dog har otosklerose en tendens til at vende tilbage efter en vis årrække.
For nogle lykkes det at operere igen med et gavnligt resultat, mens det for andre vurderes, at yderligere operationer ikke vil hjælpe.
Således vil mange otosklerose-patienter med årene få et permanent høretab, der dog oftest kan afhjælpes med høreapparater med godt resultat.

Enhver operation indebærer altid en risiko - og da øret er et lille og kompliceret organ med mange funktioner, kan operationen resultere i f.eks. tinnitus, svimmelhed eller lydoverfølsomhed. Der er dog sket en stor udvikling på dette område, og i dag udføres disse operationer som regel med et vellykket resultat.