december 06, 2011

Ørernes korttidshukommelse afgørende for taleforståelse

Share

Forskere har fundet ud af, at lyd skaber eftervibrationer i det indre øre. Vibrationerne fungerer efter al sandsynlighed som en form for korttidshukommelse.

Vores ører kan stadig hørelyd, når selve lyden er ophørt.
Det er en af de opdagelser, svenske forskere ved Karolinska Instituttet i Stockholm har gjort i samarbejde med kolleger ved Oregon Hearing Research Center i USA.

Ved at lave forsøg på marsvin har forskerne fundet ud af, at hårcellerne idet indre øre ikke kun bevæger sig ved direkte lydpåvirkning – men også efterfølgende, når lyden er transmitteret videre. Hvor meget og hvor længe de små hår bevæger sig, afhænger affrekvensen oglydtrykket på den lyd, de har transmitteret videre forinden.

Forskernes bedste bud er, at eftervibrationerne tjener som en form for korttidshukommelse i det indre øre og at de kan have en betydning for vores lyd- og sprogopfattelse.

”Evnen til at kunne skelne korte pauser i en vedvarende lydpåvirkning er helt afgørende for talegenkendelse – pauserne skal være af en vis længde for at blive opfattet. Hvis eftervibrationerne forstyrrer hørenerverne, kan det måske forklare vanskelighederne ved at opfatte pauserne,” siger professor Alfred L. Nuttall fra Oregon Hearing Research Center.

Et mindrehøretab kan betyde en væsentlig reduktion i eftervibrationerne. Det vil gøre det sværere at opfatte de små pauser og derfor gøre det vanskeligere at skelne tale.

Kilde: www.hear-it.org, 19/10/2011