december 27, 2011

Ørelæger henviser til sig selv

Share

Ørelæger henviser til sig selv

Selv om en ny lov skulle have sat en stopper for det, henviser danske ørelæger stadig fortrinsvis høreapparatbrugere til klinikker, de selv ejer. På den måde kan lægerne forgylde sig selv – uden at patienterne får at vide, at de frit kan vælge mellem private klinikker og det offentlige tilbud.

De private ørelæger, der sælger høreapparater ved siden af deres praksis, bliver nu igen udsat for massiv kritik.

Anklagen lyder på, at ørelægerne henviser de patienter, der skal have høreapparat, til en klinik, som ørelægen enten selv ejer eller er medejer af.
Med henvisningen følger et tilskud på godt fem tusind kroner pr. høreapparat, men lægerne glemmer tilsyneladende at fortælle, at der er frit valg mellem, hvilken forhandler man vil benytte – og at der er mulighed for at få samme service i det offentlige system, hvis man er parat til at stille op i ventelisten.

I sommer udarbejdede Indenrigs- og Sundhedsministeriet et regelsæt, der forpligtede ørelægerne til at oplyse om det frie valg, men det har ikke ændret noget i forhold til henvisningerne til de klinikker, der ikke er ejet af ørelæger.

Og det er populært blandt privatpraktiserende ørelæger at starte en privat klinik med salg af høreapparater.

Firmaet Delta, der godkender og fører tilsyn med de private klinikker, oplyser at hver anden private høreklinik snart er ejet af ørelæger.

Kilde: ww.politiken.dk, 18/01/2007