december 22, 2011

Ørelæger henviser stadig til sig selv

Share

Ørelæger henviser stadig til sig selv

Private ørelæger, der henviser til eget høreapparatsalg er fortsat et udbredt fænomen. Professor kalder fremgangsmåden meget uheldig.

Danske ørelæger har tilsyneladende en meget stor interesse i, at deres patienter vælger at få ethøreapparat.
Hele 26 procent af de praktiserende ørelæger i Danmark sælger nemlig selv høreapparater ved siden af deres lægepraksis – i mange tilfælde endda med offentligt tilskud. Det viser en gennemgang af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Petersen, kalder metoden for meget uheldig og efterlyser et forbud mod, at ørelægerne må henvise til sig selv.

Århus Kommune har foretaget en stikprøve, der afslører, at 80 procent af de, der henvender sig med behov for høreapparater til en ørelæge med salg ved siden af, ender med at købe apparaterne privat i stedet for at benytte det offentlige tilbud.

Også i brugerforeningen Høreforeningen er man utilfredse med ørelægernes fremgangsmåde.

”Ørelægerne er i en dobbeltrolle. Reglerne bør ændres,” siger formand Søren Dalmark, der ikke mener at patienterne altid får den korrekte information om, at det er gratis at få høreapparater gennem det offentlige sundhedsvæsen.
Den oplysning har ørelægerne været forpligtede til at give deres patienter siden 2005 på grund af lignende problemer dengang.

Siden det for ti år siden blev muligt at købe høreapparater privat med offentligt tilskud, er antallet af udleverede apparater steget med 80 procent.

Kilde: Jyllands-Posten, 22/06/2010