december 27, 2011

Økonomisk gevinst ved hørescreening

Share

Økonomisk gevinst ved hørescreening

Det betyder store besparelser for samfundet at lade alle nyfødte screene for høretab. Både økonomisk og menneskeligt - det viser nye amerikanske beregninger.

Hvert år bliver der født omkring 80.000 amerikanere. Hvis man skulle lave en hørescreening på dem alle for at undersøge om de har nedsat hørelse, vil det koste det amerikanske samfund godt 2,3 milliarder dollars. Hvis man kun screener den del af de nyfødte, som man mener har risiko for nedsat hørelse, vil prisen være 1,46 milliarder dollars.

Rent økonomisk bliver det dog opvejet af de besparelser der er på at behandle børn med høretab så tidligt som muligt.

Jo hurtigere et høretab bliver opdaget, desto bedre er et barns mulighed for at få en normal sproglig udvikling. Det betyder, at samfundet senere slipper for ekstra udgifter til specialundervisning i skolen og nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet.

Hvis man opdager et høretab allerede ved en screening af nyfødte, er der 23 procent større mulighed for at barnet gennemgår en normal sproglig udvikling, end hvis høretabet først bliver opdaget, når barnet er et halvt år eller ældre.

Hvis man screener alle nyfødte, vil man opdage tre gange så mange hørenedsættelser som før, mener undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Pediatrics.

Der er dog også ulemper ved at screene alle. Enkelte forældre vil fejlagtigt få at vide, at deres barn har en hørenedsættelse. Selv om en fejldiagnose hurtigt vil blive opfanget af efterfølgende undersøgelser, vil det alligevel være årsag til unødig ængstelse hos forældrene.

Kilde: www.hear-it.org