Offentlige institutioner

Share

Videnscenter for hørehandicap

Videnscenter for hørehandicap er et landsdækkende tilbud til myndigheder, organisationer, folk med høreproblemer, pårørende og andre, der gennem arbejde eller interesse har døvblevne, døve eller hørehæmmede som målgruppe.
Centeret tilbyder bl.a. et gratis nyhedsbrev over mail.
Siden 1. januar 2011 har centeret hørt under servicestyrelsen og er en del af videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Børneklinikken

Børneklinikken foretager undersøgelser af børn med høreproblemer og andre kommunikationsvanskeligheder. Klinikken sørger for vejledning og rådgivning til forældre og tilbyder kurser og undervisning.

Hjælpemiddelbasen

Landsdækkende videnscenter, der udvikler og formidler viden om hjælpemidler, undervisningsmidler mm.

Det Centrale Handicapråd

Rådet har til formål at udbygge og formidle et bredt handicap- og samfundsperspektiv.

Økonomi- og Sundhedsministeriet

Ministeriet er øverste sundhedsmyndighed i Danmark.

Arbejdstilsynet

På arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde love, regler og retningslinjer om arbejdsmiljø - herunder om støj og støjbekæmpelse på arbejdsmarkedet.

DUKH

Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH) giver gratis råd og vejledning i sager mellem borger og myndighed. DUKHs målgruppe er personer med handicap, pårørende, handicaporganisationer og sagsbehandlere i amt og kommune.

De kommunale handicapråd

Handicapråd og handicappolitik i de enkelte kommuner. (Bemærk at siden ikke længere opdateres.)

Arbejdsmiljøviden.dk

Hjemmeside for Videnscenter for Arbejdsmiljø. Meget omfattende side med informationer om arbejdsmiljø i en lang række sammenhænge.

Høretab-info.dk 

Hjemmeside med informationer om børn og unge med høretab. Siden drives af Materialecentret - Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer.