december 23, 2011

Nyt videnscenter for hørelse i Danmark

Share

Nyt videnscenter for hørelse i Danmark

Med støtte fra pirvate fonde, åbner et nyt, globalt videnscenter for hørelse nu i Danmark. Ida Instituttet skal understøtte global vidensdeling om konsekvenserne af høreproblemer.

Det nye institut har base nord for København. Det skal have fokus på det, centeret kalder for patientrejsen. Det er det forløb, personer medhøretab gennemgår, fra man fornemmer de førstehøreproblemer, til man accepterer og erkender det og finder de rigtige løsninger, så man kan leve et godt og fuldt liv med høretabet.

Forløbet handler ikke kun om tekniske hjælpemidler, men også om at overvinde psykologiske, sociale og kulturelle barrierer ogfordomme. Det nye videnscenter vil primært fokusere på de menneskelige konsekvenser af høretab.

Ida Instituttet vil tage en række uddannelses- og informationsinitiativer, der primært vil være målrettet professionelle, der arbejder med salg, rådgivning og tilpasning afhøreapparater.

”Høreapparattilpasserne spiller en central rolle i ’patientrejsen’. Det er dem, der er i tættest personlig kontakt med patienterne. Det er derfor også den gruppe, som hurtigst kan udnytte den viden, Ida Instituttet vil samle og skabe via vores globale aktiviteter,” siger instituttets direktør, Lise Lotte Bundesen.