december 23, 2011

Nyt projekt sætter fokus på støj og træthed

Share

Nyt projekt sætter fokus på støj og træthed

Det Nationale Center for Arbejdsmiljø har startet et nyt forskningsprojekt om støj i skolen. Målet er at finde ud af, hvad akustik, arbejdsmiljø og hørelse betyder for lærernes mentale træthed.

Der er høje krav til at lærerne i Folkeskolen skal kunne kommunikere og koncentrere sig. Samtidig er de udsat for en del støj og uro. Mange skoler har desuden undervisningslokaler med dårligakustik, og når man lægger det til lærernes efterhånden høje gennemsnitsalder, er det ikke underligt, athøretab er ganske udbredt blandt lærerne.

I forskningscentrets nye projekt Skolestøjsprojektet går man ud fra, at hjernen bliver belastet ekstra meget, hvis man harhøreproblemer og samtidig skal undervise under støjfyldte og akustisk dårlige forhold – og samtidig koncentrere sig.
Det vil derfor føre til en højere grad af træthed, end hvis undervisningen foregik under ideale betingelser uden støj og i lokaler med god akustik.

Ud fra en indledende screening udvælger forskerne 100 lærere, som får mulighed for at deltage i skolestøjsprojektet. Lærerne repræsenterer en gruppe, som både har forskellige akustiske betingelser og forskellighørelse.

De 100 lærere bliver herefter undersøgt og sammenlignet i tre forskellige forhold:

  • De får foretaget en grundighøreundersøgelse og målt deres mentale træthed ved en kognitionspsykologisk måling (opmærksomhed, hukommelse mv.)
  • Lærerne fører logbog hver dag i en længere periode. I logbogen skal de beskrive træthed, stress, og søvnkvalitet
  • Lærerne får målt deres mentale træthed – med udgangspunkt i det, de selv skriver ned og med kognitionspsykologiske undersøgelser.

Resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at vurdere, hvordan man kan sætte effektivt ind mod træthed og andre uønskede bivirkninger af støj, der ikke er så høj, at den er direkte høreskadende.

  • Læs hele projektbeskrivelsen af skolestøjsprojektet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.