november 08, 2012

Nyt lovforslag på høreområdet

Share

 

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) er kommet med et lovforslag, der indebærer at det offentlige tilskud til høreapparater næsten halveres. Samtidig vil regionerne få det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for udlevering af høreapparater med offentligt tilskud både i offentligt og privat regi.

 

Høreforeningen er høringspart i forhold til lovforslaget og i deres høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udtrykker de blandt andet en bekymring for, at der er mange borgere der ikke har økonomiske midler til at dække egenbetalingen ved køb af høreapparater hos en privat forhandler.

Forslaget, der i øjeblikket er i høring og forventes behandlet i Folketinget i november, betyder at tilskuddet sænkes fra de nuværende 11.214 kr. for to høreapparater til 6000 kroner.

Samles i Sundhedslovgivningen

Høreforeningen ser til gengæld med tilfredshed på flytningen af det samlede område til Sundhedslovgivningen. Det betyder, at regionerne får det samlede ansvar for udlevering af høreapparater i offentligt og privat regi, og der kommer dermed sammenhæng mellem behandling og betaling. ”Dette forslag er vi enige i”, fortæller Søren Dalmark, formand for Høreforeningen i Danmark. ”Der har været for meget administrativt arbejde og forsinkende sagsbehandling, der ikke har været til gavn for de hørehæmmende.”  

Behandlingsgaranti

Høreforeningen foreslår desuden i deres kommentar til lovforslaget, at høreapparatområdet omfattes af den offentlige behandlingsgaranti, som man ser det på andre områder inden for sundhedsområdet.  ”Herved kan der sikres hurtig og effektiv adgang til høreapparatbehandling, hvor der er fokus på behandlingen og der skal være kapacitet til at behandle alle i Danmark med høretab”, siger Søren Dalmark. Bent Hansen, formand for Danske Regioner ser også muligheder for forbedringer for de hørehæmmende og deres muligheder for behandling. Han har tidligere udtrykt sin mening omkring området. ”Regionerne vil gerne løfte opgaven inden for rammerne af Sundhedsloven, så regionerne har det fulde ansvar, og så området bliver omfattet af de udvidede frie sygehusvalg.”