december 29, 2011

Nyt center for anvendt høreforskning

Share

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby starter om kort tid et nyt center for anvendt høreforskning. Centeret skal arbejde med forskning og uddannelse indenfor akustik og kommunikation.

Center for Anvendt Høreforskning (CAHR) vil blandt andet forske i avanceret diagnosticering af hørenedsættelser, hvordan personer med høretab opfatter lyd og beskrivelse af hørehandicappedes problemer.

CAHR kommer til at uddanne ingeniører og Ph.D-studerende med en grundig viden om emner, der relaterer til hørelse, høreapparater, akustik, kommunikation mm.

Professor Torsten Dau, der har en doktorgrad i medicinsk fysik ved universitetet i Oldenburg, er ansat som leder af centeret, der kommer til at beskæftige ca. 10 videnskabelige medarbejdere i løbet af de næste år.

CAHR støttes af tre danske høreapparatfirmaer og satser på samarbejde med førende høreforskningscentre i ind- og udland.