Nyheder 2006

december 27, 2011

Gener afgør lydfølsomhed

Forskere har opdaget tre gener, der er afgørende for, om man er disponeret for støjskader.Belgiske forskere har fundet frem til, at de tre gener påvirker dannelsen af stoffet potassium i det indre øre. Læs mere

december 27, 2011

Kroniske høreskader af mp3-afspiller

Nye mp3-afspillere giver så kraftig lyd, at hørelsen kan blive ødelagt i løbet af kort tid.Forsker i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, advarer forældre mod at lade deres børn skrue for højt op for mp3-afspillerne. Læs mere

december 27, 2011

Risiko for høreskader ved sportskampe

Lydniveauet under ishockeykampe nærmer sig støjen fra et lettende jetfly.En canadisk undersøgelse foretaget af universitetet i Alberta viser, at lydniveauet ved sportskampe er så højt, at ørepropper burde være påbudt. Læs mere

december 27, 2011

32 procent klager over støj

Støj på arbejdet er så stort et problem, at næsten én ud af tre danskere er nødt til at råbe for et føre en normal samtale.Det er i sær buschauffører, læger, pædagoger og smede, som er hårdt ramt, viser ny omfattende undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet. Læs mere

december 27, 2011

Alt for meget støj i klasseværelser

Klasseværelser er rene støjfælder. Skolebørn er udsat for støjniveauer over 70 dB i folkeskolen.En undersøgelse udført af den spanske forbrugerorganisation OCU har målt støjniveauet i ti folkeskoler i Madrid og Barcelona, Spanien. Læs mere

december 27, 2011

Høreapparat drevet af solen

Teknikere fra Botswana har udviklet det første soldrevne høreapparat. Læs mere

december 27, 2011

Forsikringserstatning til tysk tinnitus-ramt

Hvis du får tinnitus, har du måske ret til erstatning via din ulykkesforsikring. Læs mere

december 27, 2011

Lærere med høreproblemer går tidligt på pension

Halvdelen af alle kvindelige, svenske lærere på tidlig pension lider af høreproblemer og/eller tinnitus.En undersøgelse af 800 kvinder - offentliggjort i 2006-udgaven af den svenske brugerorganisation Hörselskadades Riks Læs mere

december 27, 2011

LBH skifter navn til Høreforeningen

Nye skilte, flag, brevhoveder og meget mere er på vej til Kløverprisvej i Hvidovre. Læs mere

december 27, 2011

Bliv i arbejde!

Test dig selv på hjemmesiden www.bliviarbejde.dk, og find ud af, om det er på tide, at du giver din hørelse ekstra opmærksomhed. Bliviarbejde.dk er et dialogværktøj for personer med nedsat hørelse, samt arbejdsgivere, kollegaer og pårørende til personer med Læs mere

december 27, 2011

6 millioner kroner til tolkning

Nu er det igen muligt at få belvilget gratis tolk. Det Sociale Tolkeprojekt har fået tilført 6 millioner kroner i ekstrabevilling.Tidligere på året måtte projektet indføre midlertidigt stop for bevillinger, da pengene var brugt op. Læs mere

december 27, 2011

Pessimisme kan skade hørelsen

Et negativt syn på livet kan være medvirkende til nedsat hørelse.Mennesker, som bare accepterer deres høretab som “endnu et tegn på alderdom”, kan vise sig at skade hørelsen yderligere – takket være dette syn på problemet.Ifølge et forskningsstu Læs mere

december 27, 2011

Støjdæmpende asfalt er en succes

Vejdirektoratet lægger støjdæmpende asfalt på en ny hovedlandevej ved Herning efter vellykkede forsøg på Sjælland.På Køge Bugt Motorvejen har den nye støjreducerende tyndlagsbelægning bestået testen med glans. Læs mere

december 27, 2011

Ny svensk kulturminister vækker håb i hørekredse

Sveriges nye kulturminister hedder Lena Adelsohn Liljeroth. Hun er den første svenske minister med nedsat hørelse.Da den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt for kort tid siden ringede og tilbød Liljeroth jobbet som kulturminister, tøvede hun med at acceptere. Læs mere

december 27, 2011

Trafikstøj – en koldblodig dræber

Det er næsten lige så livsfarligt at bo i nærheden af en støjende vej som at færdes i trafikken.For beboerne i de 150.000 danske husstande, som ligger i umiddelbar nærhed af støjende veje, er sandsynligheden for at blive ramt af en hjerte-kar-sygdom 20-30 pr Læs mere

december 27, 2011

Støjfri flyvemaskine en realitet...

...om 25 år. Læs mere

december 27, 2011

Britisk firma præsenterer ny skærm-telefon

Nyt alternativ til teksttelefonen omdanner tale til tekst. Læs mere

december 27, 2011

Støj fra menneskelig aktivitet skader arbejdsmiljøet

Ringende telefoner. Talende kolleger. Legende børn. Læs mere

december 27, 2011

Noah kritiserer indsats mod trafikstøj

Miljøorganisationen Noah revser politikerne for ikke at gøre nok for at beskytte borgerne mod støj fra biler, busser og lastvogne.Ivan Lund Pedersen fra Noah’s trafikgruppe peger især på, at der satses for lidt på fartsænkninger i tætbeboede områder: Læs mere

december 27, 2011

Nedsat hørelse koster samfundet milliarder

Ny rapport fra Socialforskningsinstituttet slår fast, at tabt arbejdsproduktion som følge af høreproblemer koster samfundet milliarder. Hver tiende medarbejder blandt de 50 til 64-årige har høreproblemer. Læs mere

december 27, 2011

Svensk forsøg med SMS-112 indledt

Tilkald politi, ambulance eller brandvæsen via sms. Det er visionen i nyt svensk projekt.Den svenske Post- og Telestyrelse har i samarbejde med alarmcentralen SOS Alarm udviklet forsøgsprojektet ”SMS 112”. Læs mere

december 27, 2011

CI-operationer af danske børn i Sverige

Forældre til døve børn betaler i stigende grad store beløb af egen lomme for, at deres barn kan få indopereret cohlear implant i Sverige.Ventetider på helt op til tre år gør nu, at mange forældre til døve børn tager turen over Øresund for at sikr Læs mere

december 27, 2011

Musikere sætter hørelsen på spil

Millioner af musikelskere ville mangle en af de væsentlige grunde til at leve, hvis de mistede evnen til at høre musik. Men dem, som virkelig er i farezonen, er musikerne selv.Musikerne risikerer deres hørelse, når de udsætter sig selv for kraftig musik gennem lang tid. Læs mere

december 27, 2011

Mindre byggestøj i København

Miljøkontrollen er på vej med nye forskrifter, som fra 1. november skal begrænse støj, støv og rystelser fra de københavnske byggepladser.Før har der kun ligget vejledninger til grund for, hvor meget der måtte støjes og rystes. Læs mere

december 27, 2011

Norske offshore-arbejdere hører dårligt

Det er risikabelt at arbejde på en boreplatform, og faren for høretab er en del af dagligdagen for arbejderne. Læs mere

december 27, 2011

LBH forener kræfterne

Repræsentantskabet for LBH, Landsforeningen for Bedre Hørelse, har besluttet, at foreningen fremover skal samle alle aktiviteter under én paraply.Beslutningen betyder i praksis, at Ménière Tinnitus Foreningen (MTF), DøvBlevneAfdelingen (DBA) og Hørehæmmede Børns Forældreforening Læs mere

december 27, 2011

Forældre i sorg over børns høretab

Forældre rammes hårdt, når deres børn får konstateret høretab. Læs mere

december 27, 2011

Få argentinske børn med høretab bruger høreapparater

Over 70 procent af eleverne på argentinske skoler for børn med høretab bruger ikke høreapparat – som regel af økonomiske årsager.Dette er et af resultaterne i en national undersøgelse udført af den argentinske brugerorganisa Læs mere

december 27, 2011

Problemer med støjende busser

Både Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Århus Sporveje erkender, at støjen fra busserne er blevet værre de seneste år. Flere og flere borgere føler sig generet.Den værste larm fra busserne er den såkaldte blæserstøj, der kommer fra bussernes kølere. Læs mere

december 27, 2011

Høretab i Frankrig

Den franske audiologi-sammenslutning UNSAF fik tidligere på året udført en undersøgelse omkring høretab og høreapparater. Nu foreligger resultaterne.5,1 millioner franskmænd lider af høretab. Læs mere

december 27, 2011

Udbredt diskrimination på det britiske arbejdsmarked

Diskrimination af hørehæmmede på arbejdspladser i Storbritannien er stadig fremherskende.Tusinder af hørehæmmede har stadig problemer med at komme i arbejde. Læs mere

december 27, 2011

Forældre i Spanien kræver bedre information

Spanske forældre til børn med nedsat hørelse efterlyser mere information om hjælpemidler og høreproblemer.Ifølge en spansk undersøgelse udtrykker 46 procent af forældrene et behov for i højere grad at få anvist litteratur, videoer og hjemmesider med i Læs mere

december 27, 2011

FN på vej med fælles handicap-rettigheder

Når FN's 61. samling begynder 12. september står der blandt andet handicap-konvention på programmet.Fredag den 25. august 2006 vedtog et FN-udvalg med repræsentanter fra alle nationer et færdigt forslag til en ny FN-konvention. Læs mere

december 27, 2011

Screening af nyfødte i Norge og Sverige fra 2007

Alle nyfødte nordmænd og svenskere vil fra 1. januar 2007 blive omfattet af obligatorisk hørescreening.De norske myndigheder har efter mangeårigt pres fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) besluttet at indføre hørescreening af nyfødte fra 2007. Læs mere

december 27, 2011

Forfængelighed fremfor bedre hørelse

Frygt for at blive kategoriseret som gammel eller handicappet gør, at skotske statsborgere nødigt søger behandling for høreproblemer.Ifølge en undersøgelse mener 29 procent af skotterne, at brug af høreapparater vil få Læs mere

december 27, 2011

Ny bog af Lotte Rømer

”Hva’ så?” er titlen på Lotte Rømers nye bog om hørepsykologi og høretaktik. 189 sider spækket med redskaber til at takle livet med nedsat hørelse.For syv år siden udgav entertainer, forfatter og foredragsholder Lotte Rømer sin første bog ”Hva’?”. Læs mere

december 27, 2011

Afrikanske børns høretab skal opdages tidligere

Nigeria vil indføre undersøgelser af børns hørelse for at opdage eventuelle høreproblemer på et tidligt tidspunkt – og dermed opnå mulighed for bedre behandling.Afrikas mest folkerige nation tager nu de første skridt imod et landsdækkende program Læs mere

december 27, 2011

Gratis høreapparater

En ny lov i en provins i Argentina vil give gratis høreapparater til mennesker med lav indkomst.Alle med lave indkomster og uden sygesikring vil kunne få glæde af loven, der er vedtaget i provinsen Misiones.”En rapport har tidligere k Læs mere

december 27, 2011

Stop for socialtolk fra 1. oktober

Prisstigninger på tolkning og stigende efterspørgsel tvinger Det Sociale Tolkeprojekt til at standse tolkninger.Nye, forhøjede priser på tolkning har sammen med stor succes og mange tolkebestillinger tvunget Det Sociale Tolkeprojekt i knæ.P Læs mere

december 27, 2011

Pilot med høretab vender hjem

Den 28-årige svenske pilot Johann Hammarström har et høretab. Siden marts har han fløjet jorden rundt for at gøre opmærksom på høresagen. Læs mere

december 27, 2011

Bush har høreproblemer

USAs præsident George W. Læs mere

december 27, 2011

Lettere liv med høreapparater

Høreapparater gør livet lettere for ældre med høreproblemer og deres pårørende. Læs mere

december 27, 2011

Hørerisiko ved mobiltelefoner

Overdreven brug af mobiltelefoner kan gå ud over hørelsen. Læs mere

december 27, 2011

Høreproblemer når nye højder i Sverige

En ny rapport fra Sverige viser, at der aldrig har været så mange svenskere med høreproblemer som der er nu. Flere end en million lider af dårlig hørelse.Det er den svenske brugerforening HRF, der netop har offentliggjort sin årsrapport. Læs mere

december 27, 2011

Høreskader efter skud

Skud med jagtgeværer og pistoler kan komme helt op på 132 – 165 dB og er ekstremt skadelig for hørelsen.En polsk undersøgelse med 18 jægere og 28 elever ved en politiskole har for nyligt set nærmere på støjpåvirkningerne ved skydning.Delt Læs mere

december 27, 2011

Dollars til forskning i aldersbetinget hørenedsættelse

Amerikansk Universitet bruger millionbeløb på forskning i årsagerne til aldersbetinget hørenedsættelse. Læs mere

december 27, 2011

Klokkere risikerer høretab

Arbejdstilsynet ser for øjeblikket nærmere på arbejdsmiljøet i landets kirker. Læs mere

december 27, 2011

Ulovlige motorcykler støjer

På 10 år er antallet af motorcykler i Danmark fordoblet til godt 105.000. Ifølge forhandlerne kører mindst 70-80 procent af dem rundt med ulovlige lydpotter, som får motorcyklerne til at støje mere end de tilladte 80 dB. Læs mere

december 27, 2011

Flere bruger ørepropper

Flere og flere danskere investerer i specialfremstillede ørepropper for at slippe for dagligdagens støj.Hos et dansk firma, der producerer ørepropper, er salget steget med 30-40 procent i løbet af de sidste tre år. Læs mere

december 27, 2011

Pas på VM-ørerne!

Verdensmesterskaberne i fodbold har budt på spændende kampe, ophidsede diskussioner og vilde jubelscener. Men turneringen er ikke kun en udfordring for stjerner som Robinho, Ballack og Henry – det er også en udfordring for tilskuerne. Læs mere

december 27, 2011

CI-børn får resultater som hørende

Børn med høretab, der får en Cochlear Implant (CI) præsterer akademiske resultater på niveau med hørende børn.Det er en udbredt opfattelse, at det går ud over børns undervisning i skolen, hvis de har et høretab. Læs mere

december 27, 2011

Lotte Rømer stopper på hoerelse.info

Efter mange års tilknytning til hoerelse.info - senest med brevkassen Lottes Sider - stopper Lotte Rømer pr. 1. Læs mere

december 27, 2011

Mangel på præster med hørehensyn

Der er stor mangel på de såkaldte kontaktpræster i den danske folkekirke. Læs mere

december 27, 2011

Direkte tv-tekster til efteråret

Til efteråret begynder både Danmarks Radio og TV2 at tekste direkte nyhedsudsendelser og store begivenheder, der bliver transmitteret direkte.Det er ny, dansk udviklet teknologi, der ligger bag, når de to public-servicestationer til efteråret begynder at tekste nyhedsudsendelser. Læs mere

december 27, 2011

Nye regler for ørelæger, der sælger høreapparater

Privatpraktiserende øre- næse- halslæger henviser ofte deres patienter til at købe høreapparat på en privat klinik, som ørelægen selv ejer eller har andel i. Læs mere

december 27, 2011

Støj et stigende problem i Tyskland

Tre ud af fire tyskere er generet af støj.De konstant stigende støjproblemer har alvorlige konsekvenser. I Tyskland er der i omegnen af 15 millioner mennesker med høretab ifølge det tyske akustikselskab (Deutsche Gesellschaft für Akustik). Læs mere

december 27, 2011

Ringetone kan kun høres af unge

Mobiltelefoner er bandlyst i de fleste klasseværelser – i hvert fald i tændt tilstand, men en ny ringetone gør det svært for lærerne at opdage når der bliver modtaget tekstbeskeder i timerne. Læs mere

december 27, 2011

Hver anden plaget af støj på arbejdet

Mere end halvdelen af alle ansatte på kontorer med flere end 28 ansatte er generet af støj . Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet. Læs mere

december 27, 2011

SMS til 112

Efter flere års pres fra bl.a. Danske Døves Landsforbud, bliver det nu muligt at kontakte alarmcentralen på tlf. Læs mere

december 27, 2011

Aldersbetinget hørenedsættelse kan skyldes hormoner

Amerikanske forskere har fundet en sammenhæng mellem aldersbetinget hørenedsættelse og hormonet aldosteron.Forskning ved Rochester University i New York har vist, at hormonet aldosteron spiller en vigtig rolle i forhold til aldersbetinget hørenedsættelse. Læs mere

december 27, 2011

Legetøj til børn med høretab

Det kan være en svær opgave for forældre og pårørende at vælge det rigtige legetøj til et barn. Især hvis barnet har høreproblemer. Læs mere

december 27, 2011

Sammenhæng mellem svimmelhed og høretab

Tre ud af fire tilfælde af svimmelhed har relation til høreproblemer.Cirka to procent af befolkningen lider af svimmelhedsanfald. Blandt dem, har tre ud af fire høreproblemer. Læs mere

december 27, 2011

Små hovedtelefoner skadelige for hørelsen

De små hovedtelefoner, der sidder helt inde i øret, udgør en potentiel fare for hørelsen. Amerikanske forskere advarer mod de små lydsendere.Eksperter advarer i stigende grad mod overdreven brug af mp3-afspillere. Læs mere

december 27, 2011

Gymnasieelev opfinder støjværn

En 18-årig tysk gymnasieelev har opfundet et computerprogram, der kan beskytte mod maskinstøj. Opfindelsen har indbragt ham en pris ved en udstilling i München.Støjbeskyttelse bliver mere og mere udbredt på arbejdspladser over hele verden. Læs mere

december 27, 2011

Rødvin mod høretab

Hvis du drikker rødvin i moderate mængder, spiser masser af grøntsager og bæller grøn te, kan det udsætte en aldersbetinget hørenedsættelse. Læs mere

december 27, 2011

Udstødningsgas ødelægger hørelsen

Støj kan være årsag til høreskader. Læs mere

december 27, 2011

Indeklimaportal sætter fokus på høretab

Internetsiden Indeklimaportalen sætter denne måned fokus på høreproblemer.Portalen drives af branchearbejdsmiljørådene, og her kan man blandt andet læse et interview med Joan Nydal, der fortæller om initiativet erhvervsaktive hørehæmmede, om Læs mere

december 27, 2011

Endnu en fængselsstraf for støj

Restauratør i Barcelona må en tur bag tremmer for at have overtrådt støjgrænserne.Højesteret i den catalanske hovedstad har idømt restauratøren Dionisio Mestre fire års fængsel for støjforurening fra baren og restauranten ”el Portet”.Stedet åbnede i 2003 uden at have de nødv Læs mere

december 27, 2011

Høreapparat mod tinnitus

Høreapparater kan være en stor hjælp for de millioner af mennesker, der lider af tinnitus. Læs mere

december 27, 2011

Ny informationsside om Cochlear Implant

4. maj var der officiel indvielse af den nye hjemmeside www.ci-info.dk. Læs mere

december 27, 2011

Børn rammes af tinnitus

Antallet af børn, der rammes af tinnitus er voldsomt stigende. På syv år er antallet af tilfælde seksdoblet, viser en svensk undersøgelse. Læs mere

december 27, 2011

Avanceret FM-system hjælper skoleelever

En skole i den tyske by Hessen har udskiftet sit gamle FM-udstyr med nyt, topmoderne udstyr. Læs mere

december 27, 2011

Pas på ørerne når sirenerne testes

I morgen, onsdag den 3. maj, bliver landets 1078 sirener testet. Læs mere

december 27, 2011

Høretab går ud over børns livskvalitet

Børn med mindre høretab mister mere livskvalitet end jævnaldrende med større høretab. Læs mere

december 27, 2011

Apple skruer ned

Om det er på grund af det sagsanlæg, vi for nyligt omtalte her på hoerelse.info eller for at tage hensyn til folks hørelse må stå hen i det uvisse. Læs mere

december 27, 2011

Uoriginale hovedtelefoner kan give høreskader

Hvis man bruger en anden type hovedtelefoner end dem, der følger med mp3-afspilleren, kan det betyde risiko for høreskader. Læs mere

december 27, 2011

Høretab i hjernen

Aldersbetinget høretab handler ikke kun om, at ørerne bliver dårligere til at høre. Hjernens evne til at behandle lyden bliver også ringere med alderen. Læs mere

december 27, 2011

Fast bevilling til tolkeprojekt

Socialministeriet har for nylig bekræftet en fast bevilling på 13 millioner kr. til Det Sociale Tolkeprojekt – et projekt, der sørger for at personer med høretab, døve og døvblinde kan få bevilget tolk til bl.a. Læs mere

december 27, 2011

Iggy Pop får støjbøde

Den 58-årige amerikanske punk rock-musiker Iggy Pop har fået en bøde for at spille for højt.Da han sammen med sit band spillede til en festival i den schweiziske by Luzern i juli 2005, overskred de den tilladte støjgrænse, modtog festivalen efterfølgende et bødeforlæg på ca. Læs mere

december 27, 2011

Apple sagsøgt for høreskader

Amerikaneren John Kiel Patterson sagsøger computerfirmaet Apple, fordi han mener at firmaets populære mp3-afspiller er årsag til høreskader.Patterson anlægger sagen på vegne af sig selv og andre brugere af afspilleren, den såkaldte iPod. Læs mere

december 27, 2011

Stigende høretab blandt yngre svenskere

Også i Sverige stiger antallet af personer i den erhvervsaktive alder, der har problemer med hørelsen. 60 procent af alle svenskere med høretab er under 65 år gamle. Læs mere

december 27, 2011

Nyhedskanal på tegnsprog

Når det digitale sendenet til tv går i luften 31. marts, vil man kunne se både tv-avisen på Danmarks Radio og Nyhederne på Tv2 på tegnsprog.For tegnsprogsbrugere er det en symbolsk sejr, der rækker ud over dét at kunne se en tv-avis med en tegnsprogstolk. Læs mere

december 27, 2011

Østrig plages af arbejdsstøj

En halv million østrigere bliver hver dag udsat for skadelig støj på arbejdspladsen.Høreskader er den mest udbredte arbejdsskade i Østrig. Ifølge det østrigske økonomiministerium er 38 procent af alle arbejdsskader i alpelandet støjskader. Læs mere

december 27, 2011

EU-millioner til høreforskning

EU vægter forskning indenfor lyd og hørelse højt. Der er bevilget 12,5 million Euro (ca. Læs mere

december 27, 2011

Svært at fastholde arbejde med høreproblemer

Hvis man har problemer med hørelsen, er der langt højere risiko for, at man står udenfor arbejdsmarkedet og lever af offentlige overførsler. Mænd med store høretab har næsten tre gange så stor risiko for arbejdsløshed som gennemsnittet. Læs mere

december 27, 2011

Tyskland vil hørescreene nyfødte

I modsætning til i Danmark, får nyfødte tyske børn ikke deres hørelse undersøgt når de kommer til verden. Læs mere

december 27, 2011

Ørevoks er genetisk bestemt

Japanske forskere har nu fundet frem til det, der i visse kredse er blevet betragtet som en af de sidste sorte pletter på lægevidenskabens landkort: hvorfor har nogle mennesker tørt ørevoks, mens andres er mere vådt?Ørevoksens funktion er at rense øret, men om Læs mere

december 27, 2011

Europæisk støjdirektiv træder i kraft

15. februar i år træder EU's nye støjdirektiv i kraft. Fra den dag, skal love og regulativer i alle medlemslandene leve op til direktivet, der dækker alle arbejdspladser.Direktivet dikterer en ny og skærpet støjpolitik i den Europæiske Union. Læs mere

december 27, 2011

Sammenhæng mellem hørelse og hukommelse

Ældre mennesker med høretab mister muligvis også evnen til at huske det talte sprog. Læs mere

december 27, 2011

Fik hørelsen igen i skilift

72-årig mand får hørelsen igen på skiferie i Dolomitterne. Eksperter undrer sig.Den 72-årige brite Derek Glover var ude for en højst usædvanlig oplevelse, da han for nylig var på skiferie i Italien sammen med sin datter. Læs mere

december 27, 2011

Ørerne hører forskelligt

Tal til venstre øre og syng til det højre. Ørerne opfatter lyd på forskellig måde. Det viser en amerikansk undersøgelse blandt 3000 nyfødte.Ifølge undersøgelsen er det venstre øre bedre til at opfatte tale end højre øre. Læs mere

december 27, 2011

Vejrtrækning gennem ørerne

Da de første fisk kravlede op af urhavet for millioner af år siden, havde de ingen ører. Læs mere

december 27, 2011

Direkte tekster på barnedåb

Dåben af kronprins Frederik og prinsesse Marys søn lørdag d. 21. januar bliver tekstet direkte. Læs mere

december 27, 2011

42 millioner til jobskaffelse

Beskæftigelsesministeriet vil gøre en ekstra indsats for at skaffe bl.a. personer med høreproblemer i arbejde. Læs mere

december 27, 2011

Børnehaver plages af trafikstøj

Regeringen vil ikke gribe ind overfor børnehaver, der bliver placeret tæt ved tungt trafikerede og meget støjende veje. Hverken miljøminister Connie Hedegaard (K) eller forbrugerminister Lars Barfoed (K) vil gribe ind overfor problemet. Læs mere

december 27, 2011

Dansk projekt vinder europæisk støjpris

I forbindelse med afslutningen af EUs år med særlig fokus på støj på arbejdspladserne, har et dansk projekt fået en såkaldt Good Practice Award.Prisen blev uddelt i midten af december til projektet ’Støj i Landbruget’, der er gennemført af Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord i samarb Læs mere

december 27, 2011

Høretab udbredt blandt socialt svage skotter

Børn i samfundets fattigste familier har fire gange større risiko end gennemsnittet for at blive født med høreproblemer. Læs mere

december 27, 2011

Antidepressiv mod tinnitus

Svenske forskere har fundet ud af, at et antidepressivt middel har gavnlig effekt på tinnitus.Den overraskende opdagelse er blevet gjort af forskere ved Sahlgrenska Sjukhuset i Gøteborg. Læs mere

december 27, 2011

Kemoterapi til børn giver høretab

Børn og unge med kræft, som bliver behandlet med kemoterapi, kan i et vist omfang komme til at miste en del af hørelsen.Det viser resultaterne af en ny undersøgelse, der er blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Journal of Clinical Oncology.Høretabene optræder ofte Læs mere