Nyheder 2004

december 29, 2011

Røg og støj er en farlig blanding

Rygere, der arbejder i støjende omgivelser, har langt højere risiko for at pådrage sig høreskader end deres ikke-rygende kollegaer.Det viser en japansk undersøgelse af 4624 stålarbejdere. Læs mere

december 29, 2011

HBF modtager kvart million fra Socialministeriet.

Hørehæmmede Børns forældreforening (HBF) er med blandt de 59 foreninger, der får tildelt midler fra Handicappuljen i 2004.De 59 organisationer repræsenterer vidt forskellige grupper af handicappede og deres pårørende.HBF modtager 260.000,- kr. Læs mere

december 29, 2011

Mulighed for nød-sms for svagthørende

Døve og døvblevne får fremover mulighed for at kunne benytte sms-beskeder fra mobiltelefoner til at kontakte Falck, hvis der opstår en nødsituation.Ved at sende en tekstbesked til nummeret 51 57 92 30, kan personer, der ikke er i stand til at tale i telefon, tilkalde assistance. Læs mere

december 29, 2011

Forsøg med implantater i hjernestammen

To døve amerikanske kvinder er blevet de første i verden, der har fået indopereret implantater direkte på hjernestammen for at give dem hørelsen tilbage. Læs mere

december 29, 2011

Farverige ørepropper

Hvis man har nedsat hørelse, er der ingen grund til at skjule det. Læs mere

december 29, 2011

Det støjer i Paris

Planlægger man en romantisk smuttur til Paris, vil det være en god ide at tage høreværn med i bagagen. Et nyt kort på en hjemmeside viser, hvor meget støj, der er i gennemsnit på hver eneste vej og plads i byen. Læs mere

december 29, 2011

Millionerstatning til høreskadet arbejder

En tidligere ansat på en kemisk fabrik syd for Houston i den amerikanske stat Texas, er blevet tilkendt en erstatning svarende til 3,6 millioner kroner for uretmæssig fyring.Efter at have arbejdet 32 år på den kemiske fabrik, begyndte Victor Skrabanek at få høreproblemer. Læs mere

december 29, 2011

Resultater fra brugerundersøgelsen

I forbindelse med hoerelse.infos et-års fødselsdag i november sidste år lancerede vi en brugerundersøgelse, hvor vi bad vores læsere svare på en række spørgsmål om portalen og komme med ideer til, hvilke emner I gerne vil læse mere om og hvordan vi kan blive bedre.Nu ligger resul Læs mere

december 29, 2011

Vejstøj skal dæmpes

Regeringen vil bruge flere penge på at dæmpe trafikale støjgener. Trafikminister Flemming Hansen (K) siger til dagbladet Politiken, at der frem til år 2010 skal gennemføres en flerårig indsats til over 100 mio. Læs mere

december 29, 2011

Høreapparat til spædbarn

En kun fem måneder gammel pige fra Freiburg i Tyskland er blevet udstyret med høreapparater i begge ører.I følge doktor Roland Laszig fra universitetsklinikken i Freiburg, er hun dermed den yngste høreapparatbruger i verden.Den lille piges høretab skyldes meningitis. Læs mere

december 29, 2011

Fokus på støj i skolerne

Der er alt for meget larm i folkeskolen. Læs mere

december 29, 2011

Privat donation skal hjælpe Ménièrepatienter

Ménièrepatienten Else Greve donerer et nyt apparat, der kan hjælpe ménièrepatienter. Det er Ménière- og Tinnitusforeningen (MTF), der får apparatet, men foreningen har valgt at give det videre til Rigshospitalet for at så mange som muligt kan få glæde af det. Læs mere

december 29, 2011

Klap ubrugelige som høretest

Den traditionelle måde at undersøge småbørns hørelse på er ved en simpel klappetest, hvor man klapper uden for barnets synsfelt for at se om det reagerer. Men den metode kan give falske fingerpeg. Læs mere

december 29, 2011

Jægere skyder på hørelsen

På skydebaner og i skytteforeninger bruger langt de fleste medlemmer høreværn når de skyder. Det regnes for almindelig sund fornuft at beskytte hørelsen mod skuddene. Læs mere

december 29, 2011

Flere får høreapparat i tidlig alder

Danske unge udsætter sig selv for så meget larm og støj, at de får brug får høreapparat hurtigere end deres forældre. Det siger professor, dr. med. Læs mere

december 29, 2011

Døvblevne klager over Krøniken

Døvblevneafdelingen (DBA) klager nu over Danmarks Radio til Folketinget, fordi kanalens tv-serie 'Krøniken' ikke er tekstet for hørehæmmede.Serien, der trækker to en halv million seere til skærmen hver søndag, er tekstet via tekst-tv - men tekstningen er ikke god nok, mener DBA. Læs mere

december 29, 2011

Slagsmål om mobiltelefoner og høreapparater i USA

Inden 2008 skal amerikanske mobiltelefonproducenter sørge for, at mindst halvdelen af deres digitale telefoner er kompatible med høreapparater. Læs mere

december 29, 2011

Videodemonstrationer på hoerelse.info

Som noget helt nyt, kan man nu se demonstrationer af forskellige tekniske hjælpemidler på hoerelse.info. Læs mere

december 29, 2011

Hormonbehandling kan skade hørelsen

Kvinder, der modtager hormonbehandling efter overgangsalderen, har muligvis risiko for at få forringet hørelsen. Det viser en ny amerikansk undersøgelse.I undersøgelsen deltog 64 kvinder, hvoraf halvdelen fik hormonindsprøjtninger. Læs mere

december 29, 2011

Læger ved for lidt om svimmelhed

Alt for mange danskere, der lider af svimmelhedsanfald får stillet diagnosen virus på balancenerven. Læs mere

december 29, 2011

Disko på tegnsprog

Diskoorkesteret Night Fever fra København har startet en ny trend; juhupigerne i det ni mand store orkester fungerer nemlig samtidig som tegnsprogstolke. Læs mere

december 29, 2011

Pædagoger plages af støj

En ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet viser, at pædagoger er mere plaget af støj end ansatte i industrien. Støjen er vokset i takt med at der er kommet flere børn i institutionerne. Læs mere

december 29, 2011

Fremskridt i forskning i ørets hårceller

Forskere fra Harvard Universitetet i USA har gjort nye fremskridt i forskningen i det indre øres hårceller. De små hår i det indre øre er afgørende for den menneskelige hørelse. Læs mere

december 29, 2011

Nedskæringer i høreomsorgen i Gentofte

Hørepædagogisk afsnit på Københavns Amts Sygehus i Gentofte rammes af nedskæringer. I følge hoerelse.infos oplysninger skulle det dreje sig om fyringen af en øreproptekniker, en tilpasser og en audiologiassistent. Derudover er to ledige audiologiassistentstillinger og en ledig 1. Læs mere

december 29, 2011

Vær opmærksom på støj 28. april

Onsdag den 28. april er international støjopmærksomhedsdag.Støj er et voksende problem i de flestes liv. Flere og flere mennesker plages af vedvarende støj i hjemmet, på arbejdet, i skolerne og på gaden. Læs mere

december 29, 2011

Ny formand for LBH

Hovedbestyrelsen i Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH), der er brugerorganisation for personer med høreproblemer, har i weekenden valgt ny formand.Den blev den 50-årige Søren Dalmark, der er tidligere formand for Finansforbundet og nuværende projektleder i Nordeas IT-afdeling.H Læs mere

december 29, 2011

TV2 vil tekste nyheder direkte

TV-stationen TV2 indfører fra mandag den 3. Læs mere

december 29, 2011

Computerspil skal styrke høresansen

Inden længe vil børn med høreproblemer kunne spille computerspil for at forbedre hørelsen.Det drejer sig om børn, der lider af auditory processing disorder - en lidelse der gør, at selv om ørerne opfatter lydene som de skal, har hjernen svært ved at skelne dem fra hinanden. Læs mere

december 29, 2011

Tivoliparker skal dæmpe sig

Tivoli i København og Tivoli Friheden i Århus har problemer med at overholde støjgrænserne.De to forlystelsesparker er begge kommet i modvind på grund af støj fra forlystelser og koncerter.I København har beboere i omkringliggende lejligheder klaget over larmen fra parkens nyeste a Læs mere

december 29, 2011

Royalt bryllup tekstes live

Når kronprins Frederik og Mary Donaldson får hinanden den 14. maj, vil både Danmarks Radio og TV 2 sørge for at "ja'et" bliver tekstet.De to tv-stationer vil benytte sig af live-tekstning af brylluppet. Læs mere

december 29, 2011

To høreapparater bedre end et

Personer med høreproblemer, der bruger høreapparater på begge ører, har bedre muligheder for at følge med i samtaler. Ofte får de også bedre lydkvalitet end de, der kun bruger høreapparat på det ene øre. Læs mere

december 29, 2011

Kvinder med høreproblemer rammes hårdt

Flere og flere kvinder i den arbejdsduelige alder rammes af høreproblemer. Det viser en ny rapport fra den svenske brugerforening 'Hörselskadades Riksförbund (HRF).Det fremgår også af rapporten, at kvinderne med nedsat hørelse er dårlige til at fastholde deres plads på arbejdsmarkedet. Læs mere

december 29, 2011

Fokus på støj i landbruget

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, som er jordbrugets arbejdsmiljøudvalg, sætter nu fokus på støjproblemerne i landbruget. Læs mere

december 29, 2011

Telefon oversætter tale til skrift

Ny teknologi har gjort det lettere for personer med høreproblemer i USA at tale i telefon. Læs mere

december 29, 2011

Støj kan give fostre høreskader

Lavfrekvent støj kan trænge gennem væv og væske hos gravide kvinder og påvirke det ufødte barns høreorgan. Læs mere

december 29, 2011

Støjmåling på internettet

I løbet af få år vil danskere langs landets travleste trafikårer via internettet kunne tjekke, hvor meget støj de bliver udsat for.De første, der vil kunne udnytte den nye funktion, bliver københavnerne - og planlægningen af det kommende støjkort over København er allerede i fuld gang. Læs mere

december 29, 2011

LBH blander sig i strukturdebat

Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) som er brugerorganisation for personer med nedsat hørelse, går nu ind i debatten om strukturen i fremtidens Danmark.På sin hjemmeside skriver foreningen, at regeringens udspil "Det nye Danmark" i alt for ringe grad tager hensyn til de mest udsatte Læs mere

december 29, 2011

Lyd varsler klintskred

Forskere har fundet en metode til at bruge lyd til at forudsige skred i kridtklinter.Ved hjælp at måle lydbølgerne inde i kridtet kan man forudsige, hvornår der skrider stykker af klinterne.Forskerne har nemlig fundet ud af, at lydbølgerne inden i kridtet intensiveres kraftigt op t Læs mere

december 29, 2011

Englændere sætter tekster på bio-film

Englændere med høreproblemer får nu bedre mulighed for at kunne følge med i filmene i biografen.Ligesom med de danske tips-og lottomidler, bliver der i England også uddelt lottomidler til godgørende formål. Læs mere

december 29, 2011

Tegnsprog til hørende børn

Det kan være en god ide at bruge tegn til små børn med normal hørelse. Faktisk kan det, i følge en amerikansk undersøgelse være gavnligt for intelligensen.Hænderne er lettere at styre end tungen. Læs mere

december 29, 2011

Ny teknik kan målrette lyd

Om få år kan man 'styre' lyd, så børnene på bagsædet kan høre radio, mens mor og far omme foran kan tale sammen uforstyrret.Metoden kaldes for hypersonic sound og ideen er, at man koncentrerer lydbølgerne til en tynd, men kraftig stråle af lyd.Teknikken er egentlig udviklet af det Læs mere

december 29, 2011

Bag-i-køen trussel får patienter til at møde op

Siden Høreklinikken på Hillerød Sygehus ved årsskiftet besluttede, at patienter, der udeblev fra undersøgelse skulle bagerst i køen, er antallet af udeblivelser reduceret med en tredjedel.Fremgangsmåden har været så stor en succes, at Hillerød Sygehus nu overvejer at indføre den på andr Læs mere

december 29, 2011

Digitale høreapparater i tv-show

I et nyt tv-program i USA (hvor ellers?) kan deltagere vinde diverse kirurgiske indgreb og behandlinger hos skønhedseksperter. Læs mere

december 29, 2011

Ny tænketank for høreproblemer

Videnscenteret for døvblevne, døve og hørehæmmede (VCDDH) har samlet et fagligt råd med 60 personer med forskellige fagspecialer og erfaringer på det høre-døvefaglige område.Det er første gang et fagligt råd har dækket så bredt indenfor høreområdet.Både den medicinske, tekniske og Læs mere

december 29, 2011

Fokus på yngre kvinders hørelse

Den danske brugerforening Landsforeningen for bedre hørelse (LBH) vil nu sætte fokus på de unge, danske kvinders hørelse. Læs mere

december 29, 2011

Lyden af Big Bang genskabt

Den amerikanske astronom Mark Whittle fra University of Virginia har genskabt lyden af universets skabelse. Big Bang, som den kaldes, fandt sted for mellem 10 og 20 milliarder år siden. Læs mere

december 29, 2011

Nordjyske ørelæger sælger høreapparater

9 af 12 ørelæger i Nordjylland er blevet medejere af private høreklinikker, der sælger høreapparater. Læs mere

december 29, 2011

Strid om batterier til høreapparater

Europas millioner af høreapparatbrugere risikerer at komme i klemme i en politisk tovtrækning mellem EU Kommissionen og Europaparlamentet. Læs mere

december 29, 2011

Nedsat hørelse skaber barrierer på arbejdsmarkedet

To ud af tre personer med høreproblemer har problemer med at kommunikere med chefen og kollegerne på arbejdspladsen. Og høreproblemerne bliver derfor årsag til træthed og isolation.Nye tal fra den britiske brugerforening for personer med høreproblemer, RNID tegner et klart billede: Læs mere

december 29, 2011

Medielegende med høreapparater

Den amerikanske journalist Walter Cronkite var kendt som Mr. News i USA i mere end et halvt århundrede.Som radioreporter var han korrespondent fra slagmarkerne under 2. Læs mere

december 29, 2011

Strålebehandling ødelægger hørelsen

Kræftpatienter, der modtager strålebehandling mod svulster i eller omkring øret, har meget høj risiko for at miste hørelsen. Læs mere

december 29, 2011

Undersøgelse af Ménièrepatienter

Både professionelle behandlere og personer, der lider af Ménières syge er enige om, at det offentliges rehabiliteringstilbud ikke er optimalt. Læs mere

december 29, 2011

Tinnitus som mareridtsmuzak i ørerne

De fleste mennesker sætter pris på at lytte til musik, men for nogle holder tonerne aldrig op. I stedet bliver det til et mareridt, når det bliver til en form for tinnitus.Tinnitus bliver normalt beskrevet som en konstant hylen, ringen eller fløjten i øret. Læs mere

december 29, 2011

Hver anden mand over 48 år har nedsat hørelse

Alder er den mest almindelige årsag til nedsat hørelse. Og mænd har tre gange så stor risiko som kvinder for at få høreproblemer; uanset alder, beskæftigelse, generel helbredstilstand og støj. Læs mere

december 29, 2011

Politisk vilje til støjindgreb

Både regering og opposition på Christiansborg er indstillet på at gøre noget ved problematikken omkring unges høreskader ved diskoteksbesøg.Der er for øjeblikket ikke nogen grænse for, hvor højt diskoteker må spille, men det ser nu ud til, at der kommer en form for indgreb mod problemet. Læs mere

december 29, 2011

Forældreforening med i rådgivning

Hørehæmmede Børns Forældreforening (HBF) er en af fire organisationer, der sammen med Århus Amt har startet en handicaprådgivning.Handi-Info, som rådgivningen hedder, skal have åbent hver torsdag mellem klokken 17 og 19. Læs mere

december 29, 2011

Høreproblemer stadig mere udbredte

Nedsat hørelse er et stadigt stigende problem. Læs mere

december 29, 2011

Delte meninger om hormonbehandling

To undersøgelser af hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen peger i hver sin retning med hensyn til behandlingens effekt på hørelsen.Den ene undersøgelse, som tidligere er omtalt på hoerelse info, viste, at hormonbehandlingen havde en skadelig indvirkning på høresansen. Læs mere

december 29, 2011

Åben tværfaglighed

Når Den Tværfaglige Sundhedsklinik holder åbent hus en gang om måneden, trækker det mange til. Her kan man få svar på sine spørgsmål og blive en hel del klogere på hørelsen.Af Jakob Brodersen Læs mere

december 29, 2011

Sommervejr giver støjklager

Det lune vejr i sensommeren får tilsyneladende danskerne til at glemme god takt og tone om høj musik for åbne vinduer.Forrige fredag aften måtte politiet i Århus rykke ud ved 20 klager over naboer, der spillede for høj musik. Læs mere

december 29, 2011

Hørescreening fra september

Fra september indfører Sundhedsstyrelsen hørescreening af alle nyfødte spædbørn i Danmark.Det er målet at alle screeningsforløb skal være afsluttet senest 30 dage efter fødslen eller 30 dage efter, at et barn er blevet udskrevet fra en afdeling for for tidligt fødte.Det er vig Læs mere

december 29, 2011

Fly kan lande mere stille

Det øredøvende brøl fra jetfly, der lægger an til landing, kan reduceres meget, hvis luftfartsselskaberne brugte en ny teknik, der er udviklet af amerikanske forskere.Den ny teknik går populært sagt ud på, at flyet forbliver højere oppe i længere tid end man er vant til nu, og i stedet Læs mere

december 29, 2011

Bliv rask og klog gennem ørerne

At lytte til musik kan fremme både fysiske og intellektuelle præstationer. Nye undersøgelser tyder på, at en dosis Mozart også kan have en dæmpende virkning på epilepsi.At intelligensen stimuleres ved at lytte til klassisk musik, har man vidst længe. Læs mere

december 29, 2011

Høreapparater forbedrede golfspil

Den legendariske amerikanske golfspiller Arnold Palmer har brugt høreapparater i mere end 30 år.Palmer har høreapparater på begge ører - og de har hjulpet ham til at forbedre sit golfspil, fortæller han: "Jeg lagde mærke til, at lyden af golfkøllen, der rammer bolden er anderledes og me Læs mere

december 29, 2011

Høretest til småbørn virker ikke

Den såkaldte Boel-test, som de sidste 30 år har været brugt til at undersøge småbørns hørelse, er ubrugelig. Testen udføres af sundhedsplejersker på syv-otte måneder gamle børn for at se, om de reagerer på lyde.En undersøgelse med knap 2500 børn afslører nu, at Boel-testen ikke fungerer. Læs mere

december 29, 2011

Pris på høreproblemer skal undersøges

For første gang nogen sinde skal et nyt forskningsprojekt forsøge at sætte kroner og ører på, hvor meget det koster samfundet, hvis personer med høreproblemer mister deres arbejde.Socialforskningsinstituttets rapport "Når hørelsen svigter" udkom sidste år. Læs mere

december 29, 2011

Arbejdsmarkedets sociale ansvar

Beskæftigelsesministeren til konference på Castberggård. Her slog han til lyd for virksomhedernes ansvar for at tage hånd om dem, der ofte har svært ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet.Af Jakob Brodersen Læs mere

december 29, 2011

Tolkeprojekt en fordel for nærdemokrati

Det Sociale Tolkeprojekt formidler tolke til situationer, hvor der ellers ikke ville være tolkebistand. På den måde er projektet med til at sikre, at personer med høreproblemer har mulighed for at deltage i møder i bl.a. Læs mere

december 29, 2011

Høreproblemer overses ofte

Problemer med hørelsen er det tredje mest almindelige problem for ældre i både USA og mange andre lande. Kun forhøjet blodtryk og gigt er mere udbredt end nedsat hørelse.På trods af det, er det at overse eller ignorere høreproblemer meget udbredt blandt ældre i USA. Læs mere

december 29, 2011

Ventetid på CI afskaffet

Loftet på 24 Cochlear Implant-operationer om året på Gentofte Sygehus bliver afskaffet. Læs mere

december 29, 2011

Videnscenter søger Ménièrepatienter til undersøgelse

Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede er for øjeblikket på udkig efter personer, der vil være med i en ny brugerundersøgelse.Undersøgelsen skal belyse, hvilke erfaringer personer med Ménières sygdom har haft med det nuværende behandlingstilbud.Centeret har brug for 12 del Læs mere

december 29, 2011

Alvorlig tinnitus efter ulykker

En ulykke, der medfører alvorlig skade på hals eller hoved fører ofte til alvorlig tinnitus. For mere end hver tiende, der lider af kronisk tinnitus, stammer lidelsen fra en skade på halsen eller hovedet.Og ikke nok med det. Læs mere

december 29, 2011

Støjvarsel til unge

Antallet af unge, der pådrager sig høreskader er stigende. Udviklingen er så alvorlig, at den tyske sundhedsminister nu udsender en advarsel til alle unge om effekterne af den støj, de udsætter sig selv for.Statistikken i Tyskland taler sit eget sørgelige sprog. Læs mere

december 29, 2011

Skriv til Lotte Rømer på hoerelse.info

Fra i morgen kan hoerelse.infos brugere gå i direkte dialog med en af de toneangivende figurer i høresagen i Danmark.Forfatter, foredragsholder og musiker Lotte Rømer overtager hoerelse.infos brevkasse og debatforum, så du nu kan spørge hende til råds om de problemer du oplever Læs mere

december 29, 2011

Forbedret høretest på vej

Britiske forskere er i gang med at udvikle en mere avanceret høretest. Læs mere

december 29, 2011

Samarbejde afgørende for elever med høreproblemer

Det er vigtigt at elever med nedsat hørelse får de rigtige tekniske hjælpemidler for at kunne følge med i undervisningen. Men lige så vigtigt er det at forældre og skole i samarbejde sætter et professionelt netværk op for at støtte eleven. Læs mere

december 29, 2011

Støjende arbejde giver høreproblemer

At arbejde i årevis i støjende omgivelser øger risikoen for høretab og tinnitus dramatisk. Det bekræfter en stor britisk undersøgelse.Undersøgelsen omfatter næsten 13.000 britiske mænd og kvinder i forskellige erhverv, blandt andet i forsvaret. Læs mere

december 29, 2011

Brugerforening sætter fokus på høretab

Nordvestkredsen af Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) sætter den 27. Læs mere

december 29, 2011

Mobiltelefoni kan give svulster

At tale for meget i mobiltelefon kan give svulster på hørenerven. Læs mere

december 29, 2011

Sammenhæng mellem høretab og hjerteproblemer

Høretab kan i visse tilfælde hænge sammen med hjerteproblemer hos ældre. Læs mere

december 29, 2011

Kommunalreform svigter personer med høreproblemer

Personer med tale- og høreproblemer kan komme til at betale dyrt for en ny kommunalreform. Det konkluderer tænketanken Mandag Morgen, der har analyseret kommunalreformens konsekvenser.En af reformens tanker er at flytte indsatsen for bl.a. Læs mere

december 29, 2011

Livsfarlig støj

At være udsat for støj hver dag, året rundt, døgnet rundt, er ikke kun en kilde til irritation af ørerne. Læs mere

december 29, 2011

Skud og arbejdsstøj er det værste

Støjende omgivelser på arbejdet og jagt med rifler i fritiden er to af de støjkilder, der forårsager flest høreskader i Norge.Ved en stor undersøgelse i fjeldlandet blev mere end 50.000 personer over 19 år udspurgt om deres dagligdag, samtidig med at de fik deres hørelse screenet. Læs mere

december 29, 2011

Lyd på tv-serie forbedres

Efter massiv kritik af lyden i den populære tv-serie "Ørnen", har Danmarks Radio nu valgt at mikse lyden om.Politiserien "Ørnen" sendes søndag aften og har haft omkring halvanden million seere til hvert af de første tre afsnit. Men de har haft store problemer med at følge med. Læs mere

december 29, 2011

Larm på tyske kontorer

Halvdelen af alle kontorarbejdere i Tyskland er så generet af støj, at det går ud over deres arbejdspræstation. Læs mere

december 29, 2011

Flere høreskader anerkendes som erhvervssygdom

Arbejdsskadestyrelsen har besluttet at gøre det nemmere at få anerkendt en høreskade som erhvervssygdom.Det kommer til at betyde, at høreskader, der anmeldes fra 1. januar 2005, kan anerkendes som erhverssygdomme, hvis høreskaden skyldes kraftig støj på arbejdet. Læs mere

december 29, 2011

Sammenhæng mellem blodtype og høretab

Alle, der arbejder eller opholder sig i støjende omgivelser, risikerer at miste en del af hørelsen. Læs mere

december 29, 2011

Flere og flere får tinnitus

Ørelægerne får besøg af et stigende antal personer, der lider af tinnitus. Der skal ikke meget til, før det begynder at ringe og hyle for ørerne - ofte kan skaderne opstå efter bare en enkelt koncert. Læs mere

december 29, 2011

Tyske politikere tager høretest

Den tyske brugerforening for personer med høreproblemer har ved et tre-dages event tilbudt høreprøver til politikere og embedsmænd.119 rigsdagsmedlemmer og 483 embedsmænd takkede ja til tilbuddet. Læs mere

december 29, 2011

Lydhør debat i vintermørket

AOF Metropol i København plantede for nylig en stribe iørefaldende plakater midt på Halmtorvet i København. "Sidder ørerne som de skal?", spurgte grafikken retorisk. Hoerelse.infos udsendte tog strikhuen af, blottede flyveørerne og gik forventningsfuldt på opdagelse.Af Ole Jeppesen Læs mere

december 29, 2011

Forskere finder nøgle til høresansen

Forskere ved Harvard Universitetet i USA har fundet et bestemt protein i det indre øre, som er afgørende for høresansen. Læs mere

december 29, 2011

Fire års ventetid på høreapparater

Hvis man har brug for et høreapparat i Storbritannien, kan man risikere at komme til at vente op til fire år på at få det gennem det offentlige system.Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af den britiske sammenslutning af audiologer.Den gen Læs mere

december 29, 2011

Ældre accepterer høretab - nægter konsekvenser

Det bliver tilsyneladende bliver stadigt lettere for ældre at acceptere, at der med alderen ofte opstår en aldersbetinget hørenedsættelse. Læs mere

december 29, 2011

Københavnere klager over larm

Naboer til spillesteder og diskoteker i København klager i stigende grad over generende støj på alle tider af døgnetAlene siden i sommer, har Københavns politi givet 25 spillesteder, diskoteker og værtshuse besked på at skrue ned for lyden og lukke vinduerne. Læs mere

december 29, 2011

Fortabt i venteværelset

Læger og sygeplejersker er ikke gode nok til at kommunikere med patienter, der har mistet hørelsen. Det viser en ny engelsk undersøgelse. Læs mere

december 29, 2011

Uddannelsesguide på hoerelse.info

I dag åbner hoerelse.info for en række nye sider, der sætter fokus på, hvordan man kan få støtte, hvis man er under uddannelse.Med henvisninger til specifikke love gennemgår vi, hvad man skal gøre og hvor man skal henvende sig for at få den hjælp, der er nødvendig, hvis man er un Læs mere

december 29, 2011

Høreproblemer går ud over livskvalitet

Nedsat hørelse er ikke kun et fysisk problem. Læs mere

december 29, 2011

Høreskader i industri og på institutioner

Hver anden industriarbejder i fødevareindustrien, i byggefagene og pædagoger i daginstitutioner risikerer at få høreskader som følge af for meget larm på jobbet.Det viser en ny undersøgelse om støj på arbejdspladserne, foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus."Støjen er et særd Læs mere