december 27, 2011

Nye regler for ørelæger, der sælger høreapparater

Share

Nye regler for ørelæger, der sælger høreapparater

Privatpraktiserende øre- næse- halslæger henviser ofte deres patienter til at købe høreapparat på en privat klinik, som ørelægen selv ejer eller har andel i. Det er i strid med det etiske regelsæt, der siger, at der ikke må være økonomisk interesse forbundet med lægegerningen.

Kritikken af de privatpraktiserende ørelæger med egen høreapparatbutik kommer fra flere steder. Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti og den radikale Charlotte Fischer vil have gjort sammenblandingen forbudt.

”Ørelægernes interesse har bevæget sig fra ørerne til pengepungen, og det strider mod ethvert princip om vandtætte skotter. Jeg vil som bruger være utryg ved den situation,” siger Leif Sejrup, der er formand for foreningen PAKS – en sammenslutning af høreklinikker uden tilknytning til ørelæger.

Mikkel Holmlund, der er formand for DØNHO (Danske Øre- Næse- Halslægers Organisation) mener ikke, der er et etisk problem.

”Jeg kan godt se, at der kan være et troværdighedsforhold mellem læge og patient, men det er ikke i sig selv et problem. For mig er det vigtigste, at der bliver givet fuld information om mulighederne. Det er patientens valg,” siger han.

Fra 1. juli træder nye regler i kraft, der skal begrænse risikoen for, at ørelægerne udelukkende henviser til deres egne klinikker. Fra den dato skal patienterne skrive under på, at ørelægen har gennemgået alle muligheder for at få ethøreapparat i både offentligt og privat regi.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Petersen mener dog ikke, at de nye regler ændrer noget ved, at en ørelæge – bevidst eller ubevidst kan påvirke sine patienter i en bestemt retning.
”Men skal ikke unødvendigt mistænkeliggøre ørelægerne, men blot konstatere, at muligheden stadig eksisterer,” siger han.

Kilde: Politiken, 17/06/2006