Nye høreapparater, god hørelse mm.

Share

Kære Lotte Rømer

Jeg har nu i godt en måned brugt høreapparater, leveret på af en privat forhandler for en pris på kr. 20.990,00 - egenbetaling med tilskud fra Kommune og Sygesikring Danmark Kr. 8.400,00, men føler svimmelhed ved pludselig bevægelse af hovedet.
Ved høreprøve hos ørelæge oplystes, at jeg i højre øre led afotosckelrose - kan årsagen være de nye høreapparater? Det er første gang, jeg har fået høreapparater. Jeg er 83 år.

Venlig hilsen
Inge Kristensen

Kære Inge,
Svimmelhed ved bevægelse af hovedet kan have en hel del årsager. Og - hvis jeg må være så bramfri og sige det - især i din alder kan mangt og meget være på spil, f.eks. væskemangel, forkølelse, for lav blodprocent, en virus, positionssvimmelhed og meget andet. Dét at du for nylig har fået høreapparater (HA) kan nu også have noget med sagen at gøre - ikke fordi man bliver svimmel af at gå med HA, men fordi både mere lyd i ørerne og dét at sætte noget i øret, faktisk kan ’drille’ balancen en smule i starten. Sådan er det f.eks. også med nye briller, hvor hjernen lige skal vænne sig til et anderledes synsfelt.
Så måske er svimmelheden allerede nu en saga blot - men hvis ikke, synes jeg du bør en tur forbi ørelægen. Der kan som sagt være mange grunde til svimmelhed, og her må lægen med på råd.

Mange hilsner
Lotte

Hej Lotte

Nu er jeg nok kommet i lidt den modsatte situation end mange andre.. Har
lige været til almindelig 5 års-undersøgelse med min søn, og får så at vide,
at han har en ekstrem god hørelse. Der hvor vores normalt ligger på 20 db,
ligger hans på -5 (er det virkeligt muligt?). Ja, det er det vel..
Men hvilke forholdsregler skal man så tage for det ? Kan vi gå ud fra, at
han selv "styrer" det, hvis larmen omkring ham bliver for høj (tænker mest på
børnehaven o. lign.). Han er flink til selv at skrue ned for tv og
computerspil og sådan, men er der ellers noget, vi skal tænke på ?
Det må vel også være derfor, at han aldrig har gidet høre musik på værelset
og i bilen og sådan?

Og hvad med fremtiden, vil han altid høre så godt, eller kan det
"normalisere" sig med tiden ??

Men venlig hilsen
Lene Laursen

Kære Lene,
Ak ja - tænk hvis Vorherres uddeling af hørelse var lidt mere retfærdig …!
Med hensyn til din søn ville jeg personligt ikke gøre noget særligt. Så vidt jeg ved er en ekstrem god hørelse på ingen måde det samme som en svagelig/sensitiv hørelse. Det væsentlige er, at man som forældre altid er opmærksom på, hvad man udsætter sine børns ører for. Ingen ører kan tåle kraftig støj i længere tid ad gangen, og er der f.eks. meget larm i børnehaven, bør det efter min mening tages op med ledelsen/personalet.
Hvorvidt jeres søn måske er lydfølsom er svært at sige. Her tænker jeg på hans manglende lyst til musik i bilen og på værelset - men det kan der være mange andre grunde til. Skulle han endelig være decideretlydoverfølsom,, ville det formodentlig have vist sig på en langt mere markant måde, som f.eks. ved at han holder sig for ørerne, klager over larm eller grim lyd, bliver irritabel eller andet.
Hvordan hans hørelse vil udvikle sig fremover, er ikke til at sige. Det gælder de flestes ører - bortset fra ved tilfælde af velkendte, arvelige høretab, syndromer eller øresygdomme.

Selvom der efter min mening ikke er grund til at være bekymret for jeres søns gode hørelse, vil jeg dog foreslå jer at få en snak med en ørelæge. Det er vigtigt, at I ikke kommer til at ’fejlfortolke’ og f.eks. fokusere for meget på budskabet om den gode hørelse, så det er ingen skade til at få sagkundskabens syn på sagen.

Til orientering bliver høreevnen målt ved at høretærsklen for de forskellige frekvenser (toneområder) plottes ind i et såkaldt audiogram, hvor den vandrette akse angiver de forskellige frekvenser og den lodrette akse angiverdB (volumen). Herefter kan hørelsen aflæses som en hørekurve. Befinder kurven sig i området 20 dB og derover (dvs. fra 20 til 0 og videre op til minus 10) kategoriseres den som normal hørelse.
Hos mange normalthørende, især børn og unge, kan hørekurven meget vel ligge og ’svinge’ rundt om 0-stregen, dvs. også med nogle frekvenser på minus-siden - mens den for voksne (og modne) menneskers vedkommende typisk vil ligge nærmere de 20 dB. Uden nogen form for videnskabeligt belæg vil jeg dog tro, at der er pænt mange børn, hvis hørekurve går i minus her og der - og dermed kan betegnes som ’ekstra god’. Sådan har det sikkert altid været - før i tiden målte man bare ikke børns hørelse så præcist, som man gør det i dag.
En hørekurve kan i øvrigt falde temmelig forskelligt ud fra én test til en anden - især hos mindre børn. F.eks. var vi i familien en smule nervøse, da min nevø som 8-årig fik målt en gennemsnitlig hørelse på 20 dB - hvilket er en smule i underkanten. Han havde dog lidt ondt i halsen den dag og havde følt sig ukoncentreret. Ved en test tre måneder senere var 20 dB blevet til 0 - og alle åndede lettet op.

Mange hilsner
Lotte

Hej Lotte

Jeg har haft følgende tekst på Deafhomes hjemmeside:

Music and the deaf
Jeg fandt en hjemmeside i linksbasen,www.matd.org.uk som jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad der laves og sker....
Er der nogen der har haft berøring med dette?
Er det noget der er værd at gå efter, enten indenfor musikinstrumenter eller musikprogrammer?
Er der nogen døve her i Danmark, der går op i musikudførelse og hvor og med hvad sker det så?

Ingen har reageret, men måske du kan forklare hvad det er for noget? Er det noget der kunne være værd at bruge som materiale til børn og/eller voksne, hvis de vil beskæftige sig med lyd og rytme?

Venlig hilsen
Line

Kære Line,
Jeg må blive dig svar skyldig, da jeg ikke kender noget til det specifikke program/firma, som hjemmesiden omtaler - og jeg har desværre heller ikke den fornødne tid til at undersøge sagen nærmere. Men når dette er sagt ved jeg, at der verden over er foretaget mange forskellige undersøgelser/projekter, der netop viser musik/de kreative fags gavnlige indflydelse på børns udvikling i al almindelighed - ligesom det har vist sig, at børn/unge med specifikke vanskeligheder af forskellig art, kan opnå betragtelige forbedringer ved at bruge musiske indfaldsvinkler.
Kort sagt - rytme og toner er sjældent nogen skade til …

Kærlig hilsen
Lotte

Kære Lotte Rømer.

Jeg håber, du har modtaget mit materiale om høreværn.

Jeg har læst flere indslag, hvor jeg kan se, der er en mulighed for at
hjælpe de pågældende, bl.a. Connie Schou Nielsen, som skrev til dig for nylig.

Det er altid dejligt at hjælpe andre med at højne livskvaliteten i ens hverdag.
Jeg har bare svært ved at finde ud af, hvordan jeg får kontakt med dem. Jeg
har forsøgt via "De gule Sider ", men uden held.

Jeg ser frem til mine muligheder og at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Anne-Dot Hertel

Kære Anne-Dot,
Jo - og tak for materialet, samt din interesse for læserne her på Lottes Sider!
Problemet på hoerelse.info er, at sitet er en ikke kommerciel portal, hvor jeg/vi ikke kan anbefale bestemte produkter eller firmaer. Det er en hårfin balancegang, fordi jeg/vi ofte nævner typer af produkter, som kan hjælpe andre mennesker. Det kan være f.eks. høreværn, cross/bicros eller CIC-apparater, for blot at nævne nogle. Fælles for disse typer er, at mange firmaer fremstiller deres specifikke version af produktet.

Jeg kan desværre heller ikke påtage mig at sætte mennesker i kontakt med hinanden. Men heldigvis kan jeg ikke forhindre nogen af jer i at prøve at finde hinanden, f.eks. via nettets mange søgemaskiner, hjemmesider, reklamer eller hvad man nu falder over.

Jeg kan derfor kun anbefale, at du er tilsluttet søgemaskinerne, så man ved at skrive f.eks. ’lydoverfølsomhed, høreværn’ el.lign. ikke kan undgå at møde lige netop dit produkt. Jeg vil da også mene, at du i Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) har langt større muligheder for at komme i kontakt med brugere, ligesom du kan vælge at reklamere for produktet i bladet Hørelsen og/eller på anden måde orientere foreningen om dit produkt.

Held og lykke med det hele!

De bedste hilsner
Lotte