maj 27, 2013

Nye EU-standarder for personlige musikafspillere og mobiltelefoner

Share

Der ligges op til at alle personlige musikafspillere og mobiltelefoner, der sælges i EU fra februar 2013 skal have en sund grænse på 85 decibel (dB).

De nye standarder ligger op til, at alle personlige musikafspillere, der sælges i EU efter februar 2013 bør have et standard grænse på lydstyrken på 85dB. Mobiltelefoner, der kan afspille musik via hovedtelefoner er også påvirket af disse anbefalede lydbegrænsninger. Forbrugerne kan dog også vælge at tilsidesætte denne grænse og øge lydstyrken til et maksimum på 100dB. Hvis de gør det, skal advarsler om risikoen ved at lytte til musik over sikkerhedsniveauet gentages hver gang der rundes 20 timers lyttetid.

Millioner sætte deres hørelse i fare

I oktober 2008 anslog en rapport, udført af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR), at op til 10 millioner europæiske borgere udsatte deres hørelse for fare, når de lyttede til høj musik på deres mp3-afspillere. På baggrund af denne rapport samt en anmodning fra Europa-Kommissionen, er disse nye tekniske sikkerhedsstandarder - effektiv fra februar 2013 - blevet udarbejdet af EUs standardiseringsorgan, Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC).

EU-standarder ikke obligatoriske

EU-standarderne er frivillige. Alligevel har Kommissionen givet udtryk for, at EU-standarderne  bliver de foranstaltninger, der arbejdes ud fra inden for branchen.

Kilde: www.hear-it.org