december 27, 2011

Nye dokumentarfilm om høretab

Share

Filmene ”Nu skal du høre!” havde premiere i Park Bio i sidste uge. De sætter fokus på støj på to danske arbejdspladser, hvor støj traditionelt set ikke er noget ’man taler om’ blandt de hærdebrede arbejdsmænd.

Den ene film følger et hold flymekanikere i Københavns Lufthavn. En af dem – Claus – giver en guidet tur gennem det fly, de arbejder på og fortæller om de mange forskellige støjkilder. I en pause går snakken i gang, for Claus kan ikke forstå, hvorfor de ikke længere får et årligt høretjek ligesom i gamle dage. En af hans kolleger har fået høreapparat og voldsom tinnitus efter et uheld med en alarm - en anden har fået konstateret nedsat hørelse, men har ikke fået gjort noget ved det endnu.

Den anden film handler om arbejdere på Odense Stålværft, hvor der gennem årene er blevet gjort mere og mere for at forbedre arbejdsmiljøet – også hvad angår støjbekæmpelse. Her fortæller en medarbejder med hørenedsættelse om, hvordan gode høreapparater ’skruer ned’ for støjen, men lader ham være med i fællesskabet med sine kolleger uden at han skal sige ”hva’?” hele tiden.

Ideen bag filmene er, at de skal bruges til at sætte høre- og støjproblematikken på dagsordenen til fyraftensmøder, konferencer og kurser på landets virksomheder, fagforeninger og interesseorganisationer

Filmene er instrueret af Helle Toft Jensen og støttet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Lotte Rømer har været nært tilknyttet som konsulent.

Filmene kan bestilles hos organisationerne CO-industri, Dansk Industri, Ledernes Hovedorganisation eller Arbejdsmiljøbutikken (www.arbejdsmiljobutikken.dk).