december 29, 2011

Ny tænketank for høreproblemer

Share

Ny tænketank for høreproblemer

Videnscenteret for døvblevne, døve og hørehæmmede (VCDDH) har samlet et fagligt råd med 60 personer med forskellige fagspecialer og erfaringer på det høre-døvefaglige område.

Det er første gang et fagligt råd har dækket så bredt indenfor høreområdet.
Både den medicinske, tekniske og den pædagogiske sektor, børne- voksenområdet og samtlige foreninger for døve og hørehæmmede er repræsenteret. Målet er at skabe en fælles idébank.

"Jeg oplever spiren til det ny faglige netværk som et spændende initiativ," siger Lisbeth Tranebjærg, der er professor Ph.d. på audiologisk afdeling i Bispebjerg, hvor hun forsker i arveligt betingede høretab. "Vi får nu mulighed for at formidle spørgsmål og viden på en interessant måde, samtidig med at vi får opbygget et netværk af nye sparringspartnere."

Læs mere på videnscenterets hjemmeside her.