oktober 25, 2017

Ny folder skal mindske støj i institutioner

Share

Mange pædagoger oplever daglige støjgener på arbejdspladsen. Men nu kommer BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration med en håndsrækning til støjramte institutioner og medarbejdere i form af en lille folder med titlen 'Støj i dagtilbud og SFO'.

Ny folder skal mindske støj i institutioner

Skramlen af legetøj, råb, gråd og dårlig akustik. Støjgenerne i vuggestuer, børnehaver og SFO'er kan have store konsekvenser for både ansatte og børn. 

For pædagoger kan det i værste fald ende i sygemeldinger. For børn kan støjen betyde en svækkelse af indlæringsevnen og den sproglige udvikling. Konsekvenser, der betyder, at tosprogede børn og børn med koncentrationsvanskeligheder er dobbelt ramt. 

I den nye folder kan pædagoger og ledere i vuggestuer, børnehaver og SFO'er læse om, hvordan man kommer i gang med at dæmpe støjen. Hvordan man kortlægger støjgenerne, og hvordan man gør noget ved dem - både i forhold til akustik, indretning og organisation. 

Se nærmere på den nye folder fra arbejdsmiljøweb.dk her.