december 27, 2011

Ny bog for forældre til børn med høretab

Share

Det er aldrig nemt for forældre at få at vide, at de har fået et barn med høreproblemer. Som regel er det en chokerende meddelelse, der kaster en skygge over det, der ellers skulle have været en glædelig begivenhed. Nu har en amerikansk professor har skrevet en guide til forældre til børn med nedsat hørelse.

Når nybagte forældre finder ud af, at deres barn har ethøretab, føler de det ofte som et tab. Det var ikke det, de havde forestillet sig, og de begynder straks at bekymre sig om barnets fremtid; hvordan vil hørelsen påvirke muligheden for at få en uddannelse? Hvordan vil det påvirke familien? Men det er vigtigt at huske, at barnet er præcis det samme som førhøretesten. Den eneste forandring er den måde, forældrene opfatter barnet på.

I bogen Children with Hearing Loss: A Family Guide giver den amerikanske professor David Luterman en række gode råd til, hvordan man kan gribe udfordringerne an som forældre.

En af de vigtige afgørelser er at vælge den bedste skole for ens barn – om barnet skal gå i enspecialskole eller i en almindelig skole. Hvis barnet går i skole med normalthørende, vil det på et tidspunkt føle sig anderledes på grund af sinehøreapparater - og derfor er det vigtigt, at forældrene er engagerede og giver deres barn al den støtte det har brug for.

På et tidspunkt vil forældrene blive mødt med spørgsmålet ”Hvorfor er jeg anderledes?” Et spørgsmål, det kan være svært at give et ordentligt svar på, hvis årsagen til høretabet er uklar. Når barnet føler sig anderledes, er det vigtigt at forældrene har opbygget en atmosfære af tryghed og tillid for barnet. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at forældrene selv erkender barnets høreproblemer så tidligt som muligt.

Børn vil ofte gerne have høreapparater i stærke farver som rød, blå eller lyserød. Det bør forældrene ifølge professor Luterman bakke op om.
At gøre høretabet synligt for omverdenen kan gøre følelsen af forlegenhed mindre ved at gøre det til en helt naturlig del af barnets identitet – og for at gøre det lettere at undgå misforståelser.

Udover gode råd om at tackle høretab hos sit barn, indeholder bogen en gennemgang af de forskellige høretekniske hjælpemidler.

Kilde: www.hear-it.org