december 27, 2011

Norske offshore-arbejdere hører dårligt

Share

Det er risikabelt at arbejde på en boreplatform, og faren for høretab er en del af dagligdagen for arbejderne. Hver fjerde anmeldte arbejdsskade er høretab.

Hårde arbejdsforhold kombineret med en daglig arbejdstid på 12 timer gør, at offshore-arbejdere udsættes for støj i længere tid, end hvis de havde en normal arbejdsdag på land.

En undersøgelse udnævner hørenedsættelse til at være den oftest indrapporterede arbejdsskade i Norge: Fra 1992 til 2003 er der registreret 1709 tilfælde af arbejdsrelateret høretab hos norske offshore-arbejdere. I 94 procent af disse sager hed diagnosen “støjskade på det indre øre”, mens 6 procent led af tinnitus.

De fleste skader rammer arbejdere i alderen 50 til 59 år. Mekanikere, malere, elektrikere, procesteknikere og især de “menige” borearbejdere, kaldet rough-necks, rapporterer mange høreskader.

Høretab forårsaget af støj på arbejdspladsen er en væsentlig sundhedsudfordring for mange virksomheder. I mange år har den norske offshore-industri fokuseret på støj som en risikofaktor. Arbejdere skal have hørelsen testet som en del af den almindelige sundhedsundersøgelse for overhovedet at få fornyet deres arbejdstilladelse. Alligevel er støjniveauet fortsat for højt på mange arbejdspladser.

Foruden det støjende arbejdsmiljø er arbejdernes alder en anselig del af årsagen til den store mængde høreskader. Høretab er og bliver et voksende problem i takt med, at arbejdsstyrkens alder stiger. Det er derfor vigtigt, at der i de kommende år vil blive taget initiativ til forebyggelse.

Kilde: www.hear-it.org