december 29, 2011

Norske høreapparatbrugere hjælper hinanden

Share

Den norske forening for personer med høretab, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), har oprettet sin egen støttegruppe for høreapparatbrugere.

Gruppen består af 400 høreapparatbrugere, der fungerer som hørehjælpere; de besøger andre med høreapparater og giver råd og vejledning om, hvordan høreapparater skal bruges og vedligeholdes, og om hvordan man forholder sig til de problemer der opstår i forbindelse med høretab.

I Norge er det myndighedernes ansvar, at høreapparatbrugerne får den hjælp og vejledning, de har behov for. Men da der er manglende ressourcer i høresektoren, har de offentligt ansatte hørepædagoger ofte ikke tid til at svare på alle de spørgsmål og løse alle de problemer, de nye brugere møder i hverdagen.

Derfor bliver hørehjælperne anset som et vigtigt supplement til den offentlige høreforsorg. De er i øjenhøjde med dem, de skal hjælpe - og de har gennem deres eget erfaringsgrundlag løsninger på mange af de problemer, andre høreapparatbrugere støder ind i.

Kilde: Hear-It.org