Uddannelsesvejledning

Share

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at det man vælger, bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Vejledningen skal især rettes mod unge med særlige behov for vejledning.
Vejledningen varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om valg af uddannelse og erhverv.
Oplysninger om hvor og hvordan vejledningen varetages i din kommune kan du enten få oplyst i din kommune eller her.

 

Ved tilmelding på en uddannelse eller et kursus skal du altid - i god tid før et forløb starter - kontakte den ansvarlige for uddannelsesforløbet. Det kan være en studievejleder, en uddannelsesinspektør eller lignende. Hvis man på uddannelsesstedet ikke kender til støtteordningerne, er det en god ide at kontakte en specialkonsulent for hørehæmmede og døvblevne eller en døvekonsulent på Center for Døve. Konsulenterne har et overblik over, hvordan den relevante støtte kan igangsættes og bruges ofte til at yde vejledning til både elever og uddannelsessteder.