Efterskoler og ungdomsskoler

Share

Efterskoler og ungdomsskoler

Unge med hørenedsættelse kan vælge at gå i 8., 9. og 10. klasse på en efterskole / ungdomsskole på lige fod med alle andre.
Skolerne kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Dvs. at en elev f.eks. kan få ekstra undervisning eller et hjælpemiddel stillet til rådighed.
Kontakt efterskolens leder.

Lovbekendtgørelse nr. 689 af 22.06.2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Vejledning nr. 9845 af 01.07.2003 om tilskud til specialundervisning, specialpædagogisk bistand og svært handicappede elever, jf. SPS-loven