Brobygningsforløb

Share

Brobygningsforløb

Et brobygningsforløb er et sammensat vejlednings- og undervisningsforløb i en overgangsperiode mellem grundskolen - folkeskole, efterskole - og ungdomsuddannelserne.
Unge, der er i grundskolens 9. kl. kan komme på et brobygningsforløb.
Under gennemførelse af et brobygningsforløb er eleven berettiget til støtte efter de regler, der gælder for den skoleform eller aktivitet, som elevens brobygningsforløb udgår fra.

Kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning i din hjemkommune.

Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21.06.2010 om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv.