Produktionsskoler

Share

Produktionsskoler

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet kan gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for det.
I forbindelse med ophold på en produktionsskole, er skolen ansvarlig for at tilbyde specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Før optagelse skal man gøre skolens forstander opmærksom på sit behov.

Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22.06.2011 om produktionsskoler.