Højskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler

Share

Højskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler

Der gælder fælles regler for specialpædagogisk støtte på højskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Før tilmelding til et langt eller et kort kursus på en sådan skole, skal man kontakte skolens ledelse og gøre opmærksom på sit behov for særlig støtte. Derefter kan man søge den fornødne støtte, f.eks. hjælpemidler og tolkning.

Lovgrundlag:
Lov nr. 689 af 22.06.2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. SPS-loven.