SPS-loven - Specialpædagogisk Støtte

Share

SPS-loven - Specialpædagogisk Støtte

SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre.
SPS kan søges på uddannelsesstedet, når man er blevet optaget.
Det er vigtigt, at man allerede ved ansøgning om optagelse på uddannelsen gør opmærksom på behovet for støtte. Dermed forbedrer man muligheden for at få hjælpemidlet eller tolken allerede fra uddannelsens start.

Læs mere på www.spsu.dk.

Hvis du er tvivl om hvordan, kan du kontakte en studievejleder på uddannelsesstedet eller en specialkonsulent for at få vejledning.

Lovbekendtgørelse nr. 210 af 01.03.2007 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven)