Kurser

Share

Selv om man mister hørelsen, betyder det ikke at man mister hverken sine intellektuelle evner eller lysten til at arbejde og dygtiggøre sig.

I Danmark kan man som hørehandicappet med ganske få undtagelser (pilot, politibetjent mm.) uddanne sig til det samme som en normalthørende. Uddannelsesstederne er lovmæssigt forpligtet til at stille de hjælpemidler til rådighed som man måtte have brug for. Du kan læse mere om reglerne for de enkelte voksenuddannelser her og se mere om bevillingsreglerne her.
Fra august 2004 kan studerende med 'varig funktionsnedsættelse' på en videregående uddannelse også få et tillæg til SU'en.
<(Læs mere på www.spsu.dk.)

Er man allerede i arbejde og er man bange for at miste det efter at være blevet ramt af en hørenedsættelse, kan det være en god ide at se nærmere på projekt Bevar Dit Arbejde.

Derudover har Castberggård Job- og udviklingscenter flere tilbud, der henvender sig til døve og personer med høretab i den erhvervsaktive alder. Tilbuddene er både for personer i arbejde og ledige. Læs mere om mulighederne her.