Arbejdsskader

Share

Lovgivningen skelner mellem to typer af arbejdsskader: Arbejdsulykker (Herunder påvirkninger af mindre end 5 dages varighed) og Erhvervsbetingede sygdomme. Disse kan være relevante, hvis du har fået problemer med hørelsen.

Arbejdsulykker
En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der er sket under arbejde.
En arbejdsulykke, der har beskadiget hørelsen, kan for eksempel være et slag på øret, en eksplosion eller lignende.

Erhvervsbetinget lidelse
En erhvervsbetinget lidelse er en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.
Hørelidelser opstår ofte efter vedvarende støjpåvirkning. Hvis støjen har været på arbejdspladsen, kan der være tale om en arbejdsskade i form af en erhvervssygdom.