Specialkonsulenter

Share

En del kommuner har indgået aftale om, at rådgivningen kan varetages af specialkonsulenter.

Specialkonsulenterne giver råd og vejledning om hørehandicappedes særlige vilkår til:

 • hørehæmmede/døvblevne
 • pårørende
 • offentlige myndigheder
 • uddannelsessteder
 • arbejdspladser
 • private organisationer

Specialkonsulenterne forsøger at koordinere de forskellige hjælpemuligheder der findes for personer, der har nedsat eller mistet hørelse. I samarbejde med blandt andet

høreinstitutter og høreklinikker arbejder konsulenterne for at lave en helhedsløsning, der tilpasses den enkelte.

Specialkonsulenterne kan blandt andet hjælpe, hvis man som hørehandicappet har problemer med:

 • at vælge den rigtige uddannelse
 • at få et job
 • kommunikationen på arbejdspladsen
 • hjælpemidler til uddannelse og arbejdsplads
 • at søge økonomisk støtte
 • bevilling af tolk
 • at anke juridiske afgørelser
 • at finde kursustilbud
 • at acceptere at man har et høretab