december 27, 2011

Noah kritiserer indsats mod trafikstøj

Share

Miljøorganisationen Noah revser politikerne for ikke at gøre nok for at beskytte borgerne mod støj fra biler, busser og lastvogne.

Ivan Lund Pedersen fra Noah’s trafikgruppe peger især på, at der satses for lidt på fartsænkninger i tætbeboede områder:

”For borgerne omkring vejen vil det være en stor gevinst. Hvad skal beboerne gøre? Stikke vat i øret og montere tre lag glas på vinduerne? Det er en blindgyde at investere i støjdæmpende skærme og vinduer, når man ikke udnytter den optimale mulighed: At gøre noget ved farten”.

Årsagen til politikernes manglende indsats kan meget vel være, at borgerne er for passive, mener Ivan Lund Pedersen. Kun i de færreste tilfælde forsøger borgerne at råbe politikerne op, selvom der er masser af muligheder. For eksempel har en borgergruppe i Furesø Kommune netop præsenteret politikerne for et katalog over støjbegrænsende idéer.

Op mod en halv million boliger i hele landet er ramt af støjgener. I Danmark stilles der krav om, at støjen ved boliger højst må nå op på 55 decibel, målt på facaden. Men den bestemmelse gælder alene nyopførte boliger. Beboere i ældre boliger må fortsat leve i kraftig støj, selv om vedvarende støj er med til at give forhøjet blodtryk, stress og søvnproblemer.

Kilde: Politiken