december 23, 2011

Netværksgrupper er populære

Share

Netværksgrupper er populære

Det er et år siden, at Høreforeningen søsatte sit projekt omkring dannelsen af netværksgrupper. Allerede nu ligner det en succes med 120 medlemmer fordelt på 24 grupper rundt om i landet.

I projektets første fase drejer det sig især om forsøge at skabe netværksgrupper for medlemmer i den erhvervsaktive alder, familier med hørehæmmede børn, for unge medlemmer samt medlemmer med lyd- oghøreproblemer, eksempelvisTinnitus,lydoverfølsomhed, ogMénière.

Målet er på længere sigt at kunne give alle foreningens medlemmer mulighed for at udveksle viden og erfaringer for derved at fungere bedre i såvel sociale som erhvervsmæssige sammenhænge.

I evalueringen af projektets første år fremgår det blandt andet, at 85 procent af deltagerne føler, at netværksgrupperne klæder dem bedre på inden for områder som ”viden om og erkendelse og accept af egne lyd- og høreproblemer”, ”håndtering af lyd- og høreproblemer i privatlivet og arbejdslivet” og ”viden om støttemuligheder, rettigheder og hjælpemidler”.

”Jeg er meget glad for at mødes med min netværksgruppe. Det gør godt, at man ikke er alene. En følelse man let kan stå med ude på arbejdsmarkedet. Vi får sat ord på hverdagens udfordringer og hjælper hinanden med løsningsforslag,” siger Anne Holtegård Clausen, som er deltager i en af Høreforeningens netværksgrupper.

En anden deltager, Christel Sievers, har denne oplevelse af sin netværksgruppe:

”Jeg ser ved eksemplets magt, at hvis jeg ikke gør noget ved mine egne problemer, så ender jeg med stress, sygdom, udelukkelse fra arbejdsmarkedet med mere. Jeg finder mennesker, der puffer til mig, diskuterer løsningsmodeller med mig eller griner sammen med mig.”

Den særlige indsats omkring netværksdannelse løber frem til marts 2010.

Kilde: www.høreforeningen.dk

  • Læs mere om Høreforeningens netværksgrupper her.