december 29, 2011

Nedskæringer i høreomsorgen i Gentofte

Share

Hørepædagogisk afsnit på Københavns Amts Sygehus i Gentofte rammes af nedskæringer. I følge hoerelse.infos oplysninger skulle det dreje sig om fyringen af en øreproptekniker, en tilpasser og en audiologiassistent. Derudover er to ledige audiologiassistentstillinger og en ledig 1. reservelægestilling ikke blevet genopslået.

Vicesygehusdirektør Niels Hollænder bekræfter overfor hoerelse.info at der vil ske en række afskedigelser.
"Øre-næse-hals afdelingen, som den audiologiske klinik hører under, har som alle andre skullet skære ned," siger han.

Nedskæringerne kommer, fordi hospitalet samlet set skal spare 80 millioner kroner.

"Alt andet lige skal vi klare den samme produktion som før med mindre mandskab. Det kan ikke undgås at ventetiden på nogle områder vil komme til at stige," siger Niels Hollænder, der håber at det private udbud vil være med til at holde ventelisterne til høreklinikken nede.

Der er i øjeblikket syv ugers ventetid på at komme til forundersøgelse på høreklinikken i Gentofte.