december 29, 2011

Nedsat hørelse skaber barrierer på arbejdsmarkedet

Share

To ud af tre personer med høreproblemer har problemer med at kommunikere med chefen og kollegerne på arbejdspladsen. Og høreproblemerne bliver derfor årsag til træthed og isolation.

Nye tal fra den britiske brugerforening for personer med høreproblemer, RNID tegner et klart billede:

  • 64% af alle døve og personer med nedsat hørelse har kommunikationsproblemer på arbejdspladsen
  • 60% af ansatte med høreproblemer leder aktivt efter andet arbejde, fordi de føler sig dårligt behandlet på arbejdspladsen

Men uanset hvor problematisk det end måtte være på arbejdsmarkedet, giver det dog en forhøjet livskvalitet. Tallene viser nemlig, at de personer med høreproblemer, der har et arbejde er mere harmoniske og tilfredse og har en mere positiv selvopfattelse end arbejdsløse med høreproblemer.

I Storbritanien er arbejdsløsheden blandt personer med høreproblemer fire gange så stor som i resten af befolkningen. I Danmark er det samme tal 'kun' to gange så stort som resten af befolkningen.

Uanset de regionale forskelle, er de generelle tendenser dog tydelige: personer med nedsat hørelse møder en række barrierer på arbejdsmarkedet. 70% af de adspurgte i RNIDs undersøgelse mente, at de var blevet sorteret fra i forbindelse med jobansøgninger på grund af deres nedsatte hørelse.

Kilde: www.hear-it.org