Når høretabet begynder tidligt

Share

NÅR HØRETABET BEGYNDER TIDLIGT
Megen indlæring - og i højeste grad sprogindlæring - forudsætter, at man er i stand til at opfatte, hvad der bliver sagt. Derfor er det overordentlig vigtigt at opdage høretabet hos et barn så tidligt som muligt.

NEDSAT HØRELSE
Hvis barnet har et høretab, vil barnets udvikling forstyrres. Selv om høretabet er lille, har det indflydelse på barnets adfærd. Barnet bliver stille og inaktivt eller udadreagerende (aggressivt). Er der tale om en svær høreskade, vil barnets sproglige udvikling påvirkes, og dets pludren vil gradvist ophøre og måske gå over i skrig eller kraftige lyde.
Har man derfor mistanke om et høretab, stort eller lille, er det vigtigt at tage affære allerede på dette tidspunkt. Mange undersøgelser viser, at børn med høretab hæmmes i deres sociale udvikling, hvis de ikke bliver stimuleret i en tidlig alder.
Hvis barnet har et høretab, er det vigtigt at blive klar over det på så tidligt et tidspunkt som muligt. Det er vigtigt, at forældre og pædagoger tager hensyn til barnets kommunikationsproblemer, f. eks. ved at tale tydeligt og tæt ved barnets øre.

3-4-a 0402/SH