december 22, 2011

Naboer trætte af klokkelarm

Share

Naboer trætte af klokkelarm

Også i Danmark er naboer til kirker med bimlende klokker ved at være trætte af støjen. Nu vil flere politikere tage sagen op. Klokkeringning er ikke blevet reguleret ved lov i mere end 300 år.

I modsætning tilstøj fra industri, trafik, spillesteder og anden aktivitet, er ringen med kirkeklokker ikke omfattet af Miljøstyrelsens regler om ekstern støj. Ganske vist er kirkens egne ansatte omfattet af støjgrænserne i Arbejdsmiljøloven, men der er ingen grænse for, hvor meget klokkeklang kirkerne må udsætte deres naboer for.

Kirkeklokker falder nemlig i kategorien samfundsaccepteret støj. Det dækker over larm fra fx udrykningskøretøjer, luftalarmer, skoleklokker og lignende.

Men helt accepteret er klokkestøjen åbenbart ikke. Flere steder i landet har naboer til flittigt bimlende kirker klaget over larmen. Blandt andet i Århus, hvor naboerne til Møllevangskirken – de studerende på Tandlægekollegiet – sidste år klagede over larmen.

Menighedsrådet erkender at der kan være rigeligt med ’power på’ når alle fire klokker ringer på en gang, og har indvilget i at dæmpe lydstyrken - men ifølge formand Egon Mathiesen ville det resultere i flere klager, hvis ringningen helt ophørte.

Bente Dahl fra Det Radikale Venstre har tænkt sig at tage sagen op i Folketinget:
”Vi er i en anden situation i dag end i 1685, hvor loven blev lavet, og vi mener, at kirkerne bør underlægges de samme regler som alle andre,” siger hun.

Også i Venstre er man villige til at se på, hvor meget kirkerne skal have lov til at støje.
”Hvis der er nogen, der føler sig forulempet af det her, er det da klart noget, vi vil kigge på,” siger Per Bisgaard.

Kilde: www.politiken.dk 13/10/2009