december 23, 2011

Naboer taber sag mod støjende savværk

Share

Naboer taber sag mod støjende savværk

Naboer til støjende savværk i Hvalsø får ingen erstatning for støj. De kom for sent med deres krav.


Som vi tidligere har omtalt på hoerelse.info, har savværket i Hvalsø på Sjælland udsat sine naboer for voldsom støj.

Problemet er, at det støjende savværk har ligget på samme adresse i 70 år – og rundt om savværket er der med tiden blevet bygget boliger, hvor der før ikke var nogen mennesker i nattetimerne.

To naboer lagde sag an mod Miljøstyrelsen, fordi den havde givet savværket tilladelse til at larme om natten. Det fik savværket lov til, fordi styrelsen mente at det område, savværket lå i, var blandet bolig og erhverv, hvor der kan gives tilladelse til mere støj end i boligområder.

Men for nogle år siden fik naboerne medhold ved højesteret i, at de bor i et boligområde. Derfor anlagde de efterfølgende sag mod Miljøstyrelsen, hvor de samlet krævede en erstatning på 600.000 kroner. Blandt andet har den ene nabo de sidste 14 år måttet sove medhøreværn.

Dommerne i sagen mente dog, at naboernes krav var forældet, hvorfor Miljøstyrelsen blev frifundet.

Kilde: Politiken.dk, 16/09/08