Myter og fordomme

Share

At have høreproblemer er et skjult handicap. For det første kan det som regel ikke ses, og dernæst er høreproblemer forfulgt af myter og fordomme, der kan gøre det vanskeligt for den enkelte at erkende og acceptere problemet.

Nedsat hørelse bliver ofte forbundet med alderdom eller at 'være sen i optrækket'. Før i tiden var det da også overvejende ældre mennesker, der havde nedsat hørelse. Sådan er det ikke mere.
En svensk undersøgelse har vist, at over 50% af alle høretab skal findes hos personer, der er 65 år eller yngre. Men selvom virkeligheden ser anderledes ud i dag, er billedet af den gamle tante, der sidder i et hjørne med hylende apparater, blevet hængende.

Meget få mennesker tænker på, at over 10% af den danske befolkning har problemer med hørelsen - og tallet er voksende. Vores larmende verden har sat sine spor, og forskernes forudsigelser er ikke ligefrem opmuntrende.

At have et høreproblem giver ofte vanskeligheder med at følge med i samtaler og f.eks. dét at være 'kvik i replikken'. Dette afstedkommer nemt følelsen af at være udenfor - og når et menneske tilsyneladende skal have 'alt ind to gange' og 'ind med skeer', kan det være nærliggende at forveksle et høreproblem med mangel på intelligens.

Trods det store antal mennesker med høreproblemer er der derfor stadig mange, som skjuler problemet. Ingen mennesker bryder sig om følelsen at være sen i optrækket eller at blive ufrivilligt til grin ved at misforstå. Derfor vælger mange i første omgang - i bogstaveligste forstand - at gøre gode miner til slet spil ved at fornægte problemet og 'lade som om'.

Selvom det kan være svært, er åbenhed og accept vejen frem. Et høreproblem har intet med intelligensen at gøre - og med viden, forståelse og de rigtige hjælpemidler kan dét, der i første omgang synes svært at leve med, forandres til gode livsbetingelser med høj livskvalitet.