december 22, 2011

Musiklærere skal passe på hørelsen

Share

Musiklærere bør bruge høreværn i undervisningen eller søge dækning bag støjskærme for at beskytte ørerne. Sådan lyder anbefalingerne fra en engelsk rapport.

Anbefalingen kommer fra de britiske arbejdsmiljømyndigheder, der har besøgt en skole for at foretage støjmålinger i musikundervisningen.
Nybegyndere spiller meget kraftigere på deres instrument end mere øvede musikere, og der blev målt et lydtryk på helt op til 140dB fra det kraftigste instrument, kornetten (en messingblæser, der minder om en trompet, red.). Det svarer til at stå ved siden af et fly, der er ved at lette.

De britiske myndigheder anbefaler, at man ikke udsættes for støj over 80 dB i længere tid uden at man beskytterhørelsen med fxhøreværn.

Blandt andre ”farlige” instrumenter er saxofonen, som kan givehøreskader efter et kvarter. Skal en lærer dirigere et begynderorkester med messingblæsere, fløjter og slagtøj, må det maksimalt være i 19 minutter ad gangen.
Hvis en skole lader en lærer udsætte for kornetundervisning uden høreværn eller andre støjdæmpende foranstaltninger, vil det være direkte overtrædelse af arbejdsmiljøloven. 140 dB vil kunne være årsag til et akut og vedvarendehøretab.

Myndighederne anbefaler derfor at skolerne udarbejder en støjstrategi til musikundervisningen. Det kunne for eksempel indebære at lærerne aldrig befinder sig direkte foran instrumenterne, at de står bag støjskærme eller at undervisningen foregår i store lokaler med lydabsorberende materialer.

Bruger lærerne støjskærme, er det dog vigtigt at de bliver placeret sådan at lyden ikke reflekteres direkte tilbage i hovedet på eleven.

Kilde: www.telegraph.co.uk 21/01/2009