juli 25, 2012

Musikere søger ikke erstatning for høreskader

Share

Musikere søger ikke erstatning for høreskader

Selv om danske musikere i stor stil rammes af høreproblemer, søger kun et fåtal erstatning som følge af arbejdsskaden.

 

Dagbladet Politiken har gennemført en spørgeundersøgelse blandt danske musikere indenfor både klassisk og rytmisk musik. Resultatet viser, at næsten halvdelen lider af høreproblemer.

De mest hyppigt forekommende problemer er tinnitus (hos 22,2 procent af deltagerne), lydoverfølsomhed (hos 19,1 procent) og høretab (hos 18,4 procent).

Men selv om høreproblemerne er en udbredt følge af jobbet som musiker, er det kun de færreste, der søger erstatning. Knap 85 procent af musikerne med høreproblemer vælger, aldrig at anmelde skaderne.

Blandt de 15 procent, der vælger at anmelde, er det kun ca. en procent, der får anerkendt problemerne som arbejdsskader.

Musikerne kan desuden kun få erstatning, hvis fx tinnitus optræder sammen med et høretab på grund af langvarig støjbelastning. Samtidig er det langtfra alle musikere, der kan søge erstatning.

Mange musikere arbejder freelance, og det er kun lønmodtagere, der kan søge erstatning hos Arbejdsskadestyrelsen.

Selv om man som musiker har tegnet en privat forsikring, er det ofte lige så svært at få anerkendt høreproblemer som arbejdsskader.

Ifølge undersøgelsen har godt 60 procent af musikerne aldrig brugt høreværn, når de er blevet udsat for høj musik.

Kilde: Politiken, 23. Ð 24/07/2012