december 27, 2011

Musikere sætter hørelsen på spil

Share

Millioner af musikelskere ville mangle en af de væsentlige grunde til at leve, hvis de mistede evnen til at høre musik. Men dem, som virkelig er i farezonen, er musikerne selv.

Musikerne risikerer deres hørelse, når de udsætter sig selv for kraftig musik gennem lang tid. Høretab er nu et udbredt problem i musikerkredse.

En amerikansk undersøgelse blandt 134 rock- og jazzmusikere viser, at 74 procent har høreproblemer i form af høretab, tinnitus eller lydoverfølsomhed.

En anden ligeledes amerikansk undersøgelse sammenlignede ni musikeres høreevne med ni ikke-musikeres. Resultatet viser, at musikernes høreevne er påvirket i højere grad end ikke-musikernes. Fire ud af ni musikere led af høretab større end 30 dB.

Tinnitus rammer musikere såvel som musikelskere. En undersøgelse foretaget af Hearing Education and Awareness for Rockers, H.E.A.R., indikerer, at 86 procent af musikere og koncertgængere er ramt af ringende eller brummende tinnitus efter en koncert.

Det er egentlig ikke en overraskelse, når man tænker på, at der ved koncerter ofte er et lydniveau på 115-120 db – nu og da med ”peaks” på 130-140 db.

Kilde: www.hear-it.org