december 22, 2011

Musikere lytter bedre

Share

Trænede musikere er bedre til at lytte. Det viser nye undersøgelser.

Professionelle musikere er bedre til at lytte, huske lydindtryk og skelne mellem lyd. Men det er ikke fordi deresører er bedre.

Foretager man helt almindeligehøreprøver, hører musikerne ikke bedre end gennemsnittet, men der hvor forskellen ligger, er i hjernens behandling af lyden.

”Det betyder, at din hørelse kan ændre sig, selv om dine ører ikke gør,” siger Nina Kraus, der er leder af Auditory Neuroscience Laboratory ved Northwestern University i Illinois, USA. ”Din hørelse former sig efter de oplevelser du har med lyd gennem livet,” siger hun.

Kraus står bag et forsøg, hvor 15 klassisk uddannede musikere og 16 ikke-musikere lyttede til en optagelse af en talende stemme, der sagde enkle sætninger i forskellige typer baggrundsstøj.

”Musikere er trænede til at lytte til lyden af deres eget instrument, selv når der er mange andre instrumenter, der spiller. Det er ikke helt ulig det at skelne en stemme blandt mange andre,” siger Kraus.

En lignende undersøgelse antyder, at musisk træning vil kunne hjælpe børn med sprogvanskeligheder.

”Børnene var svage på lige præcis de områder, hvor musikerne var stærke, ” siger Dana Strait, der skriver på sin doktorgrad.

I undersøgelsen blev børnene bedt om at trykke på en knap hver gang de hørte en bestemt lyd, men ikke ved en række andre lyde, som de blev udsat for. De musikere, der deltog i det forsøg, var ikke kun i stand til at svare hurtigere og mere præcist; de kunne også koncentrere sig i meget længere tid.

Børn med sprogproblemer klarer sig dårligt i denne type test, og musisk træning vil måske kunne være en hjælp, foreslår Strait.

”Musikalske erfaringer kan ændre den måde vores hjerne arbejder med lyden på, ” siger hun. ”Det virker næsten som om hjernen bliver bedre til at være opmærksom på lyde og til at skelne meningen med dem,” siger hun.

Den tredje undersøgelse af musikeres hørelse stammer fra universitetet i Jena i Tyskland. Her har forskere fundet ud af, at musikere er i stand til at høre, om tonale harmonier stemmer eller ikke stemmer – selv om de har betydeligehøretab. Fabriksarbejdere med lignende høretab havde ikke samme evne.

”Resultaterne giver god mening, hvis man tænker på hjernen og hørelsen som om det var muskler,” siger Dr. Mark Jude Tramo, der er leder af instituttet for Musik og Hjerneforskning ved Harvard University.

”Tennisspillere er som regel gode til at lægge arm, fordi de har stærke overarme. På samme måde træner musikere særlige områder af hjernen, hvilket gør dem bedre til at løse en hvilken som helst opgave, der involverer lydmæssig koncentration.”

Kilde: www.npr.org, 19/10/2009