april 29, 2013

Musikere har større risiko for at udvikle høreproblemer

Share

Musikere har større risiko for at udvikle høreproblemer

Eksponering for musik forårsager progressiv høretab hos musikere i alle aldre.

 

Det mest værdifulde instrument musikere besidder er deres hørelse. Dette instrument kan , ikke desto mindre, bringes i fare på grund af musikeres mange års eksponering for musik.

I en audiologisk undersøgelse, foretog audiolog Dr. Sargunam Sivaraj høretests, der målte musikeksponering og studerede progressionen af høretab hos orkestermusikere over perioder på op til 20 år.

Undersøgelsen fandt, at mere end 60% af alle orkestermusikere i alderen 27-66 havde høretab, samt 22% af dem i alderen 18-38 og 16% af børnemusikere i alderen 8-12 år.

Undersøgelsen viser således, at flere års musikeksponering forårsagede fremadskridende høretab hos et betydeligt antal af musikerne.

Desuden bekræfter undersøgelsen, at denne "tendens" for progressive høretab er observeret i alle aldersgrupper af musikere.

Stærke vs. svage ører

Det betyder, at mere end 60% af de voksne, der er orkestermusikere ødelæger deres bedste instrument - deres hørelse.

Dr. Sargunam Sivaraj fortæller, at høretab er ikke specifik for højlydte musikinstrumenter eller musikere med mange års eksponering.

Nogle mennesker har "stærkere / hårdere ører", mens andre har "svage / bløde" ører med markant høretab efter kortvarig musikeksponering.

Den audiologiske undersøgelse blev udført af Dr. Sargunam Sivaraj fra Capital og Coast District Health Board i New Zealand som en del af hans Massey University PhD forskning.

Kilde: www.hear-it.org 26.04.2013