Mundhåndsystem

Share

Mundhåndsystem

Mundhåndsystemet (MHS) blev udviklet af danskeren Georg Forchhammer i starten af 1900-tallet.
Systemet anvendes af personer med kraftigt høretab og døvblevne.
MHS er et kommunikationshjælpemiddel, der på basis af mundaflæsning og med støtte af forskellige hånd- og fingerstillinger visualiserer talesproget.
Ved MHS tolkning benyttes MHS, der bliver suppleret med tydelig mimik, naturlige tegn og elementer fra tegnsprog.

Man kan betegne Mundhåndsystem som en synlig lydskrift i luften, hvor mund og hånd gensidigt supplerer hinanden. Det, der ikke kan aflæses på munden, kan aflæses på hånden, og hvad der ikke kan ses på hånden, kan altid ses på munden.
MHS gør altså tale lige så tydelig for øjet som den er hørlig for øret.

Mundhåndsystemet består af 14 enkle håndstillinger, der viser de konsonantlyde, der kan forveksles, eller som man ikke umiddelbart kan aflæse på munden. På den måde bliver systemet en støtte for aflæsningen af det talte sprog. Systemet er fonetisk opbygget og følger den danske udtale. Vokaler aflæses nemmere og bliver derfor ikke gengivet med håndbevægelser.
At lære de 14 håndstillinger som indgår i MHS tager kun få timer. Men at lære at aflæse og beherske MHS i normalt taletempo kan tage år.

I mange år har personer med kraftigt høretab og døvblevne foretrukket MHS som kommunikations- og tolkeform .
I dag er der fortsat en del, der anvender MHS. Men de senere år er flere og flere gået over til at lære og brugeTegnstøttet Kommunikation som kommunikations- og tolkeform.

Tegnene til Mund-hånd-systemet