januar 05, 2011

Mulig sammenhæng mellem mobiltelefoni og tinnitus

Share

Østrigsk undersøgelse antyder sammenhæng mellem hyppig mobiltelefoni og tinnitus. Forskere er uenige.

En østrigsk undersøgelse med 200 deltagere – 100 medtinnitus og 100 uden – viste at de, der brugte mobiltelefonen mere end ti minutter hver dag, havde 70 procent højere risiko for at lide af tinnitus end de, der brugte telefonen i kortere tid.

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at mens tidligere forbindelser mellem mobiltelefoni og tinnitus har haft et anekdoteagtigt tilsnit, peger deres undersøgelse på, at en eventuel sammenhæng bør undersøges nærmere.

Fordi mobiltelefoner er så udbredte, vil en eventuel sammenhæng have væsentlige folkesundhedsmæssige perspektiver.

Det anslås at omkring hver tiende lider af tinnitus, men om tallet er stigende er uvist.

Udover de 70 procent forhøjede risiko blandt de, der brugte telefonen mere en ti minutter hver dag, var der 60 procent højere risiko, hvis man gennem årene havde benyttet en mobiltelefon i mere end 160 timer.

Blandt de statistiske anormaliteter var dog også det faktum, at mennesker, der havde foretaget 4000 opkald eller mere, havde en lavere risiko for tinnitus end de, der havde foretaget væsentlig færre. Dette tilskriver forskerne dog problemer i forbindelse med undersøgelsen, hvor deltagerne selv skulle vurdere det omtrentlige omfang af telefonien.

En af teorierne bag sammenhængen mellem mobiltelefoni og tinnitus er, atdet indre øre bliver påvirket af telefonernes elektromagnetiske felt, ligesom elektromagnetisme også har været brugt i forsøg med at lindre tinnitus.

Veronica Kennedy fra den britiske tinnitusforening siger i en kommentar til rapporten, at forbindelsen mellem mobiltelefoner og tinnitus stadig ikke er endegyldigt bevist, og at der er behov for flere undersøgelser.

Kilde: www.bbc.co.uk, 20/07/2010