december 23, 2011

Mulig sammenhæng mellem akut høretab og blodpropper

Share

Foreløbige undersøgelser antyder en mulig sammenhæng mellem akutte høretab og blodpropper. Tallene skal undersøges nærmere, men akut tab af hørelsen kan være en advarsel om, at man er i risikogruppen.

De foreløbige tal stammer fra den nationale forsikringsdatabase i Taiwan. Ved at sammenkøre rapporterne, kan man se en sammenhæng mellemakutte høretab og risikoen for at få en blodprop.

En fem-års opfølgning på 1423 patienter, der var indlagt på hospitalet med akut høretab viste, at de havde halvanden gang så høj risiko for hjerte-karproblemer som en kontrolgruppe på 5692 patienter, der var indlagt for at få fjernet blindtarmen.

Da forsikringsrapporter ikke altid indeholder helt pålidelig information i form af korrekte diagnoser, bør tallene stadig tages med et gran salt. Det siger forskningsleder Ching Lin fra Taipeis universitet.

”Så vidt vi er klar over, har der ikke tidligere været foretaget undersøgelser af sammenhængen eller risikoen mellem hjerte-karsygdomme i forlængelse af akut hørenedsættelse,” siger han. ”Men da det er første gang en sådan sammenhæng bliver antydet – og da der er mange begrænsninger i det tilgængelige materiale, skal resultaterne undersøges nøje indtil der kan foretages flere, uafhængige undersøgelser.”

De tal, undersøgelsen bygger på er begrænsede, fordi forsikringsdatabasen ikke indeholder information om høretabets størrelse, hvorvidt en del afhørelsen vendte tilbage, om vedkommende var ryger, BMI, tidligere sygdomsforløb mm. Det er alt sammen faktorer, der kan forhøje risikoen for at få en blodprop.

Ikke desto mindre anbefaler forskerne bag undersøgelsen at man er opmærksom på eventuelle hjerte-karproblemer, hvis man rammes af akut høretab.

Kilde: www.sciencecentric.com 29/06/2008